ÎNALT PREASFINŢITUL ARHIEPISCOP TIMOTEI A FOST SĂRBĂTORIT LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 77 DE ANI

La 4 iunie 2013 Înalt Preasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului a împlinit vârsta de 77 ani, prilej binecuvântat pentru ostenitorii Centrului eparhial şi preoţimea arădeană, pentru oficialităţile locale şi pentru credincioşii care au dorit să fie prezenţi la acest moment aniversar, de a exprima sentimentele lor de preţuire şi de fiască dragoste pentru părintele sufletesc, de a-i ura ani mulţi, cu sănătate deplină şi frumoase realizări în slujirea Bisericii Mântuitorului Hristos.

În sala de festivităţi a reşedinţei arhiepiscopale, însoţind mulţimea buchetelor şi coşurilor cu flori, reprezentanţii Prefecturii, Consiliului Judeţean, Primăriei Mun. Arad, Poliţiei Judeţene, Jandarmeriei, Armatei, au dorit să onoreze momentul festiv şi au felicitat pe arhipăstorul eparhiei arădene. Prof. Univ. Dr. Aurel Ardelean, Preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a transmis, în numele comunităţii academice arădene, asigurarea înaltei aprecieri faţă de cel activitatea şi personalitatea celui sărbătorit. Profesorul Simion Jarco a asigurat pe Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei de dragostea şi preţuirea ortodocşilor sârbi din Municipiul şi judeţul Arad. În numele clerului şi credincioşilor eparhiei, Preacucernicul Preot Mircea Bupte, Consilier social, a elogiat dăruirea şi consecvenţa în slujire a IPS Timotei, ierarh autentic al Bisericii lui Hristos, model al purtării responsabilităţilor faţă de fiii sufleteşti, a demnităţii eclesiastice şi sacerdotale.

Chiriarhul, cu adâncă smerenie şi modestie, a mulţumit Părintelui ceresc pentru anii dăruiţi, cu tot ceea ce a realizat spre binele Bisericii străbune şi celor prezenţi pentru sentimentele şi bunele urări exprimate.