CONSFĂTUIREA PROFESORILOR DE RELIGIE DIN ARHIEPISCOPIA ARADULUI

La Colegiul Naţional ,,Elena Ghiba Birta” din Municipiul Arad, în prezenţa şi cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, s-a desfăşurat vineri, 7 iunie,  ultima Consfătuire din anul şcolar 2012- 2013 a profesorilor de Religie din Arhiepiscopia Aradului.

Diac. prof. Florin Sirca, inspector pentru disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, a prezentat sinteza activitatăţilor curriculare desfăşurate în anul şcolar 2012-2013. Raportul a surprins, pe lângă obiectivele stabilite la nivel naţional şi local, opţiuni strategice propuse la începutul anului şcolar trecut, documentele care au reglementat activitatea didactică; s-a prezentat măsura în care se poate promova şi susţine performanţa în educaţie şi prin ce activităţi se realizează acest lucru. S-a prezentat statistic managementul resurselor umane şi dezvoltarea profesională pentru disciplina Religie, graficul concursului unic de titularizare din acest an.

În cadrul consfătuirii Pr. dr. Vasile Pop, consilier cultural, a prezentat aspecte legislative şi hotărâri bisericeşti cu privire la activitatea profesorilor de Religie şi eficienta desfăşurare a legăturii dintre Biserică şi Şcoală, disciplina canonică şi statutară a personalului clerical şi neclerical din învăţământ (angajare, evidenţă şi evaluare). De asemenea a făcut o informare asupra proiectului de Regulament privind parteneriatul între Biserică şi Şcoală privind predarea Religiei, condiţiile în care se acordă sau retrage binecuvântarea chiriarhală.

În cuvântul adresat participanţilor, Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Timotei a evidenţiat legătura care trebuie să existe între profesorul de Religie şi preotul paroh, între Centrul eparhial şi Inspectoratul Şcolar Judeţean, într-un parteneriat onest, cu rezultate benefice pentru ambele instituţii. Activitatea profesorului de Religie transcende spaţiul şcolar, împlinindu-se în arealul parohial unde orizontul responsabilităţilor acestuia se extinde, prin activităţile catehetice şi  social- caritative la care este chemat, alături de preot, prin vocaţia sa, dar şi prin atribuţiile statutare încredinţate de către Biserică. Chiriarhul a apreciat cu felicitări activitatea profesorilor desfăşurată în anul şcolar care se încheie.

În încheiere au fost acordate premii şi diplome cadrelor didactice şi elevilor care au participat la concursurile şcolare cu tematică religioasă, organizate în cadrul Arhiepiscopiei Aradului şi la nivel naţional.