CERC PASTORAL-MISIONAR ÎN PAROHIA INEU

În Duminica a VI-a după Paşti, după ce au oficiat în sobor slujba Vecerniei în biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a Parohiei Ineu, în prezenţa unui număr mare de credincioşi, cei 14 preoţi din Cercul pastoral-misionar Ineu, în frunte cu Preotul Moise Nica, Protopop al Ineului, s-au reunit în cea de a 5-a consfătuire din acest an.

Preotul Călin Negruţ de la Parohia Gurba, a deschis consfătuirea printr-un cuvânt în care a arătat importanţa Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena pentru parohiile din cuprinsul Patriarhiei Române. Au fost susţinute trei referate: cu caracter istoric „Relaţiile dintre Stat şi Biserică în timpul domniei lui Constantin cel Mare”, prezentat de  Preotul Cristian Ardelean de la Parohia Ineu II, în care acesta a evidenţiat faptul că Sfântul Împărat Constantin cel Mare a înţeles raportul dintre Stat şi Biserică, dintre împărat şi episcopi, de împreună slujire a lui Dumnezeu pentru bunul mers al vieţii omeneşti, ca între Stat şi Biserică să existe o permanentă colaborare, benefică ambelor părţi, împărăţia terestră fiind privită ca o imagine pământească a Împărăţiei lui Dumnezeu. Biserica şi Statul se completează şi se întrepătrund reciproc, astfel încât,  legislaţia civilă se va ocupa de organizarea materială a Bisericii iar decretele canonice devin legi civile.

Preotul Sever Mocan de la Parohia Ineu Traian a susţinut  referatul cu tematică liturgică: „Rugăciunea pentru pace în Liturghie”, iar Preotul Turean Dan de la Parohia Ineu I, tema cu caracter pastoral- misionar: „Unelte ale preotului: a şti, a fi şi a face”.

În încheierea activităţii liturgico-misionare de la biserica din Ineu, părintele paroh Cristian Ardelean a adus mulţumiri participanţilor pentru implicare şi reuşita activităţii pastoral-misionare.