Examenul de licenţă şi depunerea jurământului la Facultatea de Teologie din Arad

Cea de-a 19-a promoţie a Programului de studii acreditat Teologie Ortodoxă Pastorală, din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, a susţinut examenul de licenţă în zilele de 25 şi 26 iunie ac. La această sesiune s-au înscris 39 de candidaţi din promoţia 2013 şi 9 din promoţia anterioară, un total de 48 de candidaţi din care au promovat 46. Rezultatele obţinute de aceştia se prezintă astfel: media generală de absolvire a anilor de studii este 7,95, iar media generală de licenţă este 9,07. Probele de examen au constat din evaluarea cunoştinţelor la Teologie Dogmatică şi la disciplina de specialitate aleasă de candidat, urmate de prezentarea lucrării de licenţă.

După aceasta a urmat solemnitatea depunerii jurământului în Catedrala veche, Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din Arad, la care a participat şi Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu. În deschidere, PC Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, Decanul Facultăţii arădene, a rostit câteva cuvinte prin care a evidenţiat „rolul major pe care trebuie să-l manifeste absolventul de teologie într-o societate măcinată de multe racile şi neputinţe, prin vocaţia, instruirea şi statura sa, fecundate de mesajul Evangheliei lui Hristos, unul plin de speranţă, lumină şi bucurie”, anunţând apoi rezultatele obţinute la acest examen. Actul depunerii jurământului a fost oficiat de către PC Pr. Ioan Lazăr, duhovnicul facultăţii, fiecare dintre licenţiaţii prezenţi sărutând Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce.

După acestea, ÎPS Arhiepiscop Timotei a fost invitat să rostească câteva cuvinte. Înaltpreasfinţia Sa a rememorat prezenţa-i la cursurile predate acestei ultime serii de absolvenţi pe care a avut-o în calitate de cadru didactic la Facultatea din Arad, marcând unele dintre accentele deosebite ale acestei festivităţi. În primul rând, solemnitatea aceasta scoate în evidenţă faptul că „jurământul trebuie să pecetluiască toată învăţătura, că aceasta va fi în folosul Bisericii …(apoi) voi aveţi privilegiul să absolviţi în acest an omagial, închinat cinstirii Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, prilej în care putem înţelege mai bine rostul şi rolul Bisericii în lume, după modelul constantinian … La acestea se adaugă şi sărbătoarea importantă pentru ţară, Ziua drapelului… Ne aducem aminte de faptul că Sfântul Împărat a pus semnul crucii pe steaguri, simbolul jertfei lui Hristos. Astăzi, evenimentele recente pentru care a şi fost decretată zi de doliu naţional, ne amintesc de jertfa conaţionalilor noştri pentru care ne rugăm”. În încheiere, Chiriarhul a felicitat pe profesori şi absolvenţi urându-le tuturor spor şi binecuvântare de la Dumnezeu.

Pentru a marca ceea ce însuşi Înaltpreasfinţia Sa a amintit, cei prezenţi au închinat funebralul În veci pomenirea lor pentru cei decedaţi în accidentul din Muntenegru.

Absolvenţii au oferit, apoi, un buchet de flori ÎPS Timotei şi au intonat imnul arhieresc şi La mulţi ani,Părintele decan mulţumindu-i pentru prezenţă şi invitându-i pe proaspeţii licenţiaţi să continue aprofundarea studiului teologiei prin cursurile masterale.