RUSALIILE LA CATEDRALA DIN ARAD

Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt sau a Rusaliilor, numită în popor şi Duminica Mare, eveniment pe care ni-l istoriseşte Sfântul evanghelist Luca în Faptele Apostolilor (2, 2-4) şi cu care se încheie descoperirea lui Dumnezeu, Cel în treime faţă de lume şi de creaţie este totodată şi sărbătoarea întemeierii Bisericii creştine, căci în această zi, în urma cuvântării însufleţite a Sfântului Apostol Petru şi a celorlalţi apostoli, s-au convertit ca la 3.000 de suflete, alcătuind  cea dintâi comunitate creştină din Ierusalim (Fapte II, 41), nucleul Bisericii de mai târziu.

Sfânta Liturghie la Catedrala Sfânta Treime din Arad a fost oficiată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși.

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, cu titlul formulei liturgice ,, Unitatea credinţei şi împărtăşirea Duhului Sfânt”, Înaltpreasfinţia Sa a făcut referire la pogorârea celei de a treia Persoane a Sfintei Treimi, cu însemnătatea evenimentului în istoria bisericească universală. ,,Prezenţa Duhului lui Dumnezeu în lume a însemnat după căderea protopărinţilor, ridicarea continuă a oamenilor, dovedită în toate bunele făptuiri şi năzuinţe spre desăvârşire, întărirea comuniunii dintre oameni, care înlesneşte şi pe aceea cu Dumnezeu, asigură pacea şi propăşirea pe pământ ca şi în întreaga creaţie. Ziua întemeierii Bisericii primeşte astfel şi un sens ecumenic, cultivând apropierea dintre oameni, grija faţă de tot ce-i înconjoară. Marea familie a Bisericii devine proteguitoare fiecărei familii creştine, îndeosebi astăzi când aceasta are nevoie de dreapta călăuzire şi ade4vărat sprijin, totul sub asistenţa Sfântului Duh, după rânduiala dumnezeiască”, a arătat Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, chiriarhul a oficiat slujba Vecerniei Rusaliilor, în cadrul căreia au fost rostite rugăciunile speciale, cu îngenunchiere. Aceasta este cea de a treia Vecernie specială care se oficiază în cursul anului bisericesc. Celelalte două se săvârşesc în Vinerea Mare, atunci când se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf, şi în Duminica Sfintelor Paşti, fiind numită, după tradiţie, şi „A doua Înviere”.