Consfătuirea profesorilor de Religie din judeţul Arad

Vineri, 20 septembrie 2013, în prezenţaÎnaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în aula Facultăţii de Teologie ,,Ilarion V. Felea” din Arad, s-a desfăşurat Consfătuirea profesorilor de Religie din Arhiepiscopia Aradului. La această întrunire Părintele diacon prof. Florin Sirca, inspector de Religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad a  prezentat raportul de activitate pe anul şcolar 2012- 2013. În raport au fost cuprinse şi activităţile extracurriculare reprezentative ale profesorilor: premiile obţinute la Olimpiada de Religie şi la alte concursuri judeţene şi naţionale, proiectele derulate în parteneriat cu Arhiepiscopia Aradului la nivelul Centrului eparhial, la protopopiate şi parohii, precum şi cu alte instituţii.

Alte subiecte pe ordinea de zi au vizat noutăţile legislative şi aspectele legate de metodologia predării Religiei la clasele primare a I-a şi a II-a, planificarea activităţilor metodice şi precizări privind auxiliarele didactice folosite în predarea Religiei în noul an şcolar. Au fost prezentate noutăţile comunicate la consfătuirea naţională a inspectorilor şcolari la disciplina Religie, desfăşurată în perioada 9-11 septembrie 2013 laTulcea, şi s-au confirmat responsabilii pentru cercurile pedagogice.

În cuvântul adresat cadrelor didactice, ÎnaltpreasfinţitulPărinte Arhiepiscop dr. Timotei a insistat asupra legăturii dintre profesorul de religie şi preotul paroh, recomandându-le totodată şi o colaborare frăţească cu celelalte culte în şcolile unde predau. De asemenea, chiriarhul şi-a exprimat dorinţa ca la cercurile misionar-pastorale, alături de preoţi, să participe şi profesorii de religie.

În încheierea consfătuirii a fost distribuit numărul 2 (17) al Revistei de metodică şi spiritualitate a profesorilor de Religie ,,Catehetul”, publicaţie editată de profesorii de Religie ortodoxă din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad.