Eveniment unic în parohiile Grăniceri şi Şiclău din Judeţul Arad

Urmând îndemnul Mântuitorului Hristos care ne învaţă că:“Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 10, 32), elevii, profesorii şi locuitorii de pe aceste meleaguri minunate, au trăit bucuria unui eveniment unic până la această dată, pornind în procesiune la Marsul Colindătorilor, pe toate străzile, ducând vestea Naşterii Domnului la fiecare casă.

Evenimentul s-a desfăşurat pe două zile după cum urmează: Marţi 17 decembrie orele 17 00 după rostirea rugăciunii“Tatăl nostru…” la troiţa cea nouă, s-a pornit de la intrarea în comuna Grăniceri mergându-se la colindat pe fiecare stradă iar ulterior în Biserica Ortodoxă din comună unde preotul Faur Aurel i-a primit pe colidători urându-le sărbători binecuvântate alături de cei dragi. Fiecare elev şi participant au purtat în mâini icoane şi candele aprinse cântând colinde tradiţionale ortodoxe.

În localitatea Şiclău a avut loc acelaşi eveniment cu un număr la fel de impresionat de participanţi, în data de 18 decembrie orele 17 00, pornidu-se tot de la intrarea în localitate şi colindându-se pe fiecare stradă parcă uitată de agitaţia cotidiană, iar la Biserica Ortodxă din localitate părintele Sava Radu a binecuvântat colindătorii mulţumindu-le şi urândule sărbători fericite.

Bucuria acestui eveniment minunat din cele două localităţi, Grăniceri-Şiclău s-a datorat bunei colaborări între Biserică, Şcoală şi Primărie. În cuvântul de mulţumire doamna director Prof. Alina Rodica Bonca a subliniat importanţa acestui moment pe care la susţinut încă din prima clipă când domnul profesor Paul Krizner a avut această iniţiativă lăudabilă şi demnă de urmat şi de alte şcoli.

Domnul primar Claudiu Petru Bătrânuţ, participant şi domnia sa la acest eveniment a mulţumit tuturor celor care au pornit să colinde la toate casele păstrând tradiţa colindatului, feliciţând pe toţi pentru această iniţiativă ,,ce pentru localitatea noastră este unică şi aşi dori să aibe o continuitate şi în următori ani” a subliniat domnia sa.

În final domnul profesor Paul Krizner a multumit tuturor osetenitorilor, elevilor, colegilor profesori care L-au mărturisit pe Dumnezeu în ciuda vremii friguroase de afară: “Iată că azi am scris o filă de istorie în cele două localităţi prin acest Marş al colindătorilor şi nădăjduiesc să nu se orească aici ci să aibe o continuitate şi în anii ce vin. Dumnezeu să ne binecuviteze şi să ne ajute să-L putem mărturisi înaintea oamenilor ca la rândul nostru Domnul Hristos să mărturisească înaintea Tatălui Ceresc. Cu acest gând vă doresc acum la încheiere sărbători binecuvântate cu pace şi ani mulţi şi fericiti”

Se ştie că acest marş al colindătorilor a fost organizat pentru întâia oară de A.S.C.O.R în capitală îmediat după evenimentele din decembrie 1989 şi este o bucurie că se poate cu ajutorul lui Dumnezeu, să se facă şi la nivel de parohi lucru dovedit prin exemplul acestor două localităţi Grăniceri-Şiclău.