Evocarea Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, la Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” din Arad

Figura care domină sec. IV este cea a binecredinciosului împărat Constantin cel Mare. Schimbările şi fenomenele noi, care s-au manifestat sub domnia lui aveau să conducă la o societate semnificativ diferită de cea dinainte. Cea mai însemnată din aceste schimbări a fost transformarea creştinismului în religie licită. De acum înainte vechiul imperiu păgân avea să devină treptat un imperiu creştin. Impactul acestui eveniment a fost incomensurabil pentru posteritate, lumea avea să primească o nouă faţă, un nou curs.

Rememorarea acestui mare eveniment a fost deosebit de pregnantă în anul acesta, ţinând cont că se împlinesc 1700 de ani de la promulgarea Edictului de la Mediolanum, mai ales în Patriarhia Română care a declarat anul 2013, An omagial dedicat Sf. Împăraţi Constantin şi Elena. Lucrul acesta nu putea fi trecut cu vederea de şcoala noastră, al cărui trecut se leagă indestructibil de Biserică. În acest context Catedra de Religie a liceului nostru a organizat, vineri 6 decembrie, o activitate ştiinţifică de omagiere dedicată Sf. Împăraţi la care au participat conducerea şcolii, cadre didactice şi elevii de liceu. La această activitate au fost invitaţi, Preacuviosul părinte dr. Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului şi pe  părintele prof. Florin Sirca, inspector de religie.

Acţiunea a debutat prin cuvântul de salut adresat cadrelor didactice şi elevilor şcolii, de către Preacuviosul părinte consilier. Acesta a transmis salutul şi binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, după care a evocat importanţa cinstirii Sf. Împăraţi. În continuarea cuvântului său a făcut referire la istoria şcolii noastre şi în special la Dimitrie Ţichindeal, primul director al Preparandiei, slujitor al Sf. Altar şi al catedrei. A luat cuvântul şi domnul prof. dr. Doru Bogdan care a accentuat rolul Sf. Împăraţi din punct de vedere spiritual-religios în destinul lumii creştine şi motivaţiile organizării unei asemenea activităţi în cadrul Liceului Pedagogic, urmaşul vechii Preparandii, care a stat sub pecetea unor iluştri înaintaşi directori şi profesori de religie, precum: Dimitrie Ţichindeal, Ioan Rusu, Vasile Mangra, Augustin Hamsea, Roman Ciorogariu, Teodor Botiş.

După cuvântul de deschidere a urmat expunerea celor  două referate, în Power Point, de către elevi ai claselor a X-a C şi a XII-a C, coordonaţi de profesorul lor de religie, drd. Marcel Tang. Primul referat a elogiat personalitatea Sf. Împărat Constantin cel Mare, insistându-se în special pe momentul convertirii şi pe prezentarea Edictului. Cel de-al doilea material a prezentat viaţa Sf. Împărătese Elena, evidenţiind ctitoriile sale de la Locurile Sfinte.

Acţiunea s-a bucurat de un real interes ştiinţific şi cultural, fixând în coordonatele ei principale deschiderea unei noi epoci în evoluţia lumii creştine.