Tradiţionalul concert de colinde al corurilor Facultăţii de Teologie din Arad

Vineri, 13 decembrie, în sala de concerte a Filarmonicii de Stat din Arad, a avut loc tradiţionalul concert de colinde susţinut de cele două coruri ale Facultăţii de Teologie arădene: Corul dirijorilor masteranzi şi Corul mixt, instruite şi dirijate de domnul conf. univ. dr. Mircea Remus Buta. Ediţia din anul acesta, cu numărul XXI, s-a desfăşurat sub genericul „Minune prea mare”, fiind prezentată de părintele lector dr. Filip Albu.

La manifestare au participat Înaltpreasfinţia Sa Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, ostenitorii Centrului Eparhial, conducerea Universităţii „Aurel Vlaicu”, în frunte cu doamna preşedinte prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, conducerea Facultăţii de Teologie, cadre universitare, studenţi şi un numeros public.

Repertoriu concertului a cuprins: melodii bisericeşti, cum ar fi Pripeala şi Psalmul ales din rânduiala Utreniei Naşterii Domnului, după melodia compozitorului arădean Trifon Lugojan, colinde tradiţionale, colinde de factură folclorică, colinde prelucrate de compozitori din ultimele două decenii, amintind pe pr. Vasile Grăjdean şi pr. Nicu Moldoveanu. Enumerăm şi câţiva compozitori consacraţi: Gheorghe Cucu, Paul Constantinescu, Ioan D. Chirescu, dar şi compozitori locali, cum ar fi Mircea Emandi.

O manieră deosebită a fost şi dirijarea unor colinde de către studenţi. Ei au avut posibilitatea de a-şi alege piesa pe care au considerat-o potrivită lor. Cât priveşte soliştii, aceştia au acceptat părţile de solo încercând să-şi dezvolte direcţia şi interpretarea. Sensibilitatea lor diferită precum şi viziunea dirijorilor variată, au oferit publicului o paletă bogată în maniera de abordare.

Este de menţionat activitatea deosebită a Corului dirijorilor masteranzi, care au obţinut anul acesta două locuri I la Concursul Internaţional desfăşurat în Republica Belarus, oraşul Grodno, la care au participat 26 de formaţii din 6 ţări şi la Concursul Naţional al Corurilor bărbăteşti ale facultăţilor de Teologie din România, desfăşurat la Deva. De asemenea, este de consemnat prodigioasa activitate şi deosebitul profesionalism ale dirijorului acestor coruri, domnul conf. univ. dr. Mircea Remus Buta, titularul catedrei de Muzică bisericească şi Cântare corală şi dirijată, care anul acesta a obţinut locul I la Secţiunea Compoziţie, din cadrul Concursului „Lăudaţi pe Domnul”.

Atmosfera a fost cu totul deosebită, menită să pregătească sufletele celor care au participat, pentru marele praznic al Naşterii Domnului.