Cuviosul Maxim Mărturisitorul prăznuit la Facultatea de Teologie din Arad

Ziua de 21 ianuarie aduce cu sine pomenirea Cuv. Maxim Mărturisitorul. Acesta a fost ales, încă din 2004, ca prim hram al Paraclisului Facultății de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea din cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad. Pentru aceasta, școala teologică arădeană a îmbrăcat și anul acesta haine de sărbătoare. În ajunul prăznuirii au fost săvârșite slujbele Vecerniei cu Litie și Utrenia cu priveghere. A urmat, de dimineață, slujba Sfintei Liturghii, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, profesori și absolvenți ai facultății arădene, în frunte cu PC Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, decanul instituției.

La momentul predicii, ÎPS Sa a adresat celor prezenți un bogat cuvânt de învățătură, în care a amintit câteva dintre aspectele principale ale acestei sărbători: „Prăznuim astăzi pe unul dintre marii Părinții ai Bisericii, Cuv. Maxim Mărturisitorul, care este legat mai ales de Teologie, și cinste Facultății de Teologie din Arad că s-a oprit asupra lui pentru a-l avea ca ocrotitor duhovnicesc. Sf. Maxim, prin teologia lui, a reușit să răspundă marilor întrebări nu numai ale timpului său ci și chiar cele care se pun astăzi, încât un mare teolog catolic a scris o carte despre Liturghia cosmică, care scoate în evidență adâncimea teologiei Sf. Maxim. Teologia sa nu este doar un sistem rațional ci ea este legată de viața sa, doarece teologia se leagă de mărturisire. Pentru acest fapt, cel omagiat anul trecut Părintele Stăniloae s-a inspirat foarte mult din teologia sfântului Maxim, putându-l socoti chiar un tălmăcitor al teologiei maximiene. Viața sa se încununează tocmai datorită teologiei pe care a exprimat-o într-o perioadă de cumpănă pentru istoria Bisericii și a lumii chiar, prin criza iconoclastă care aducea o anumită dezorientare în credința oamenilor. Imnele intonate astăzi în cinstea sa amintesc de centrul teologiei sale, care lasă să se întrevadă chipul adevărat al lui Hristos: ne-a învățat să credem că El este în două firi, și cu două voințe și lucrări. Dacă în vremea sa existau unii care doreau o apropiere față de alte credințe, cu cei de dincolo de granițele imperiului, fapt pentru care el a căutat să afirme dreptarul învățăturii sănătoase, și noi, cei de astăzi, suntem îndemnați să nu alunecăm din credincioșia noastră, să avem grijă ca în legăturile noastre ecumenice, care sunt benefice pentru lume, să arătăm tuturor că noi am ținut rânduielile de totdeauna ale Bisericii. De la acesta să învățăm că trebuie să știm ce credem, ce mărturisim și pentru ce suntem gata să ne jertfim!”.

În finalul cuvântului, ÎPS Timotei a explicat, actualizând, și câteva nuanțe referitoare la supranumele Cuv. Maxim: „Numele său de mărturisitor sau de confesor, incumbă două înțelesuri: odată, acest nume se referă la cei care au păstrat credința în vreme de prigoană, apoi, calitatea acestor bărbați de garanți pentru cei care, datorită slăbiciunii s-au lepădat de la calea credinței, așa numiții lapsi, care doreau să revină în sânul Bisericii. Prin urmare, dacă anul acesta este închinat Tainelor Spovedaniei și Împărtășaniei, după pilda Cuv. Maxim suntem chemați să fim mai conștienți de ceea ce înseamnă adevărata pocăință ca mijloc pentru primirea lui Hristos în noi.”

După împărtășirea marii mulțimi de credincioși, au fost sfințite prinoasele aduse de aceștia, fiind oficiat și parastasul pentru ctitorii sfântului locaș. La încheierea sfintei slujbe, PC Pr. Asist. dr. Ștefan Negreanu a mulțumit ÎPS Timotei Seviciu pentru prezență și binecuvântare, urându-i pentru ziua onomastică de a doua zi, în numele Facultății, mulți ani cu sănătate și spor în slujirea de Arhipăstor al Aradului.