Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor în Arhiepiscopia Aradului

Având ca temă de reflecţie întrebarea adresată de Sfântul Apostol Pavel corintenilor: „Oare s-a împărţit Hristos?”(1 Corinteni 1,13), în perioada 18-25 ianuarie s-a desfăşurat şi în Arhiepiscopia Aradului Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor.

Organizată de către Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, AIDRom, din care face parte şi Biserica Ortodoxă Română, această săptămână de rugăciune – aşa cum arăta şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mesajul de binecuvântare transmis cu acestă ocazie – nu este doar un prilej de apropiere între Biserica Ortodoxă şi celelalte culte, ci şi o manifestare a mărturiei comune, pe care trebuie să o aducă în contextul provocărilor pe care societatea secularizată le presupune, a relativizării valorilor morale şi a crizei materiale şi spirituale actuale.

În municipiul Arad, programul de rugăciune s-a desfăşurat în conformitate cu calendarul aprobat de reprezentanţii cultelor istorice.

Astfel, la Săptămâna de rugăciune au participat reprezentanţii Bisericilor: Ortodoxă Română, Ortodoxă Sârbă, Romano-Catolică, Greco-Catolică, Evanghelică-Luterană, Reformată, precum şi reprezentantul Comunităţii Evreilor din Arad.

Subliniind tradiţia seculară de bune relaţii între cultele şi etniile care convieţuiesc în Arhiepiscopia Aradului, Î.P.S. Timotei Seviciu – Arhiepiscop al Aradului a participat la această octavă de rugăciune comună, îndemnând credincioşii spre bună şi dreaptă vieţuire, spre păstrarea valorilor evanghelice, povăţuindu-i, totodată, la mărturie comună, la pace şi bună înţelegere.