Sărbătorirea a trei evenimente deosebite la Seminarul Teologic Ortodox din Arad

Cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei, Seminarul Teologic Ortodox Arad a organizat în data de 24 Ianuarie 2014 serbarea tradițională a lunii Ianuarie, în cadrul căreia s-au pomenit trei evenimente deosebit de importante, care au marcat și marchează istoria, cultura și teologia Bisericii noastre ortodoxe românești: ziua de 15 Ianuarie 1850 – nașterea poetului național Mihai Eminescu, 24 Ianuarie 1859- ziua Unirii Principatelor Române și Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi- 30 Ianuarie a fiecărui an.

Serbarea, prezentată de PC. Pr. Prof. Dacian-Emilian Nan, a început prin citirea a trei referate despre viața și activitatea celor trei mari teologi creștini: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, precum și prin intonarea troparului Sfinților Trei Ierarhi de către Corul Seminarului, condus de PC. Arhid. Paul Tiberiu Ardelean.

Partea a II-a s-a desfășurat sub auspiciile geniului eminescian – motiv pentru care s-au recitat poezii ale marelui poet, piese muzicale pe versuri eminesciene și o dramatizare deosebită pentru „ Scrisoarea a III-a  ”, făcută sub îndrumarea profesoarei de limba română Irina-Elena Ancuța.

Ultima parte a avut ca subiect Unirea Principatelor, prilej cu care s-au recitat poezii patriotice, s-au citit referate despre acest eveniment și s-au cântat piesele: „ Ștefan, Ștefan Domn cel Mare ” și  „Hora Unirii  “.

La final PC. Pr. Prof. Pompiliu Gavra,directorul Seminarului, vorbind despre importanța celor trei evenimente, a mulțumit tuturor pentru prezență și l-a rugat pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei să rostească un cuvânt de binecuvântare.

În cuvântul său, Înaltpreasfinția Sa a spus că: „Peste neînțelegeri a fost totdeauna unitate sufletească manifestată prin cultură, limbă și trăire românească. Românii au știut din totdeauna că trebuie să fie uniți pentru a rezista în fața greutăților”. La final Înaltpreasfinția Sa a mulțumit pentru invitație și a urat succes în continuare profesorilor și elevilor seminariști.