Sfinţii Trei Ierarhi sărbătoriţi la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”

Facultatea și Seminarul Teologic Ortodox din Arad si-au serbat, alături de toate instituțiile de învățământ teologic din țară și străinătate, hramul, de praznicul Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Aceștia au devenit  din anul 1936 ocrotitorii instituțiilor de învățământ teologic ortodox din întreaga lume,  în semn de recunoaştere a importanţei operei lor pentru teologia ortodoxă.

Serbarea hramului a debutat în ajun, cu slujba Vecerniei cu Litie, săvârșită în Paraclisul Facultății. De dimineață, în Catedrala Veche din Arad, au fost oficiate slujba Utreniei și Sfânta Liturghie săvârșite de către Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, împreună cu părinții profesori ai celor două instituții teologice. La momentul cuvenit ÎPS Timotei a hirotonit în treapta diaconiei pe prof. univ. dr. Cristinel Ioja, de la Facultatea de Teologie din Arad. În cuvântul de învățătură ÎPS Sa a arătat că „Biserica-i cinstește pe Sfinții Trei Ierarhi ca și mari părinți ai ei, ceea ce scoate în evidență o calitate aparte a lor, anume că prin toată viața, slujirea și teologia lor au dat mărturie de învățătura cea adevărată, de unitatea ce trebuie să guverneze în Biserica lui Hristos și de o înaltă cugetare academică”.  Răspunsurile liturgice au fost date de corul bărbătesc al masteranzilor, condus de Conf. univ. dr. Mircea Buta.

După oficiul liturgic, în Aula Facultății de Teologie a urmat conferința îndătinată. În prezidiul acestei manifestări academice s-au aflat Arhiepiscopul Aradului, ÎPS Dr. Timotei Seviciu, Decanul Facultății, Pr. Prof. univ. dr. Ioan Tulcan, Directorul Seminarului, Pr. Prof. Gavra Pompiliu și Președintele Senatului Universității Aurel Vlaicu din Arad, Diac. Prof. univ. dr. Cristinel Ioja.

Referatul susținut de PC Pr. Ion Lazăr, duhovnicul studenților a fost pus sub titlul „Sfinții Trei Ierarhi – Modele de viețuire duhovnicească și slujire preoțească”.

După această prezentare a urmat un scurt concert al corului masteranzilor, presărat cu trei lecturi din operele teologice ale celor Trei Ierarhi pomeniți. La finalul programului, părintele decan a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu pentru binecuvântarea oferită, precum și participanților: dascăli, studenți, elevi și credincioși pentru prezență, evocând bucuria duhovnicească adusă de un astfel de moment, invocând mijlocirea acestor sfinți protectori ai teologiei întru dăinuirea și prestigiul școlii teologice arădene ce continuă să slujească misiunii prezente și viitoare a Bisericii.