Conferinţa ,,Euharistia, viaţa duhovnicească şi Muntele Athos” la Arad

În cadrul proiectului internațional ,,Hristos în cetate’’, închinat anului omagial euharistic în Patriarhia Ortodoxă Română și coordonat de Arhim. Teofan Mada, reputatul profesor, artist, scriitor și compozitor Hrisostom Stamoulis, director al departamentului de Teologie al Universității Aristotelis Tesalonic, Grecia, a susținut o conferință publică la Arad, în 25 martie 2014. Titlul conferinței a fost ,,Euharistia, Viața duhovnicească și Muntele Athos’’.

Succesul didactic și științific al profesorului Stamulis se datorează faptului că promovează un tip de dialog original al Bisericii cu societatea, în cadrul căruia operele Sfinților Părinți întâlnesc cele mai prestigioase capodopere ale culturii universale și chiar domenii ale științei. Poezia, literatura, în general, muzica, filmul sau fizica fac casă bună cu scrierile marilor Părinți și teologi din vechime sau contemporani. Teologul perspicace și realist, iubit deopotrivă de tinerii săi studenți și de mai vârstnicii colegi de breaslă pentru modul empatic de a discuta despre problemele lumii contemporane este dublat de un artist de o mare sensibilitate. Absolvent al Conservatorului de Stat din Tesalonic, este compozitor al unor arii muzicale care îmbină melosul bizantin cu muzica grecească tradițională. Este și dirijor al coralei bisericești și al orchestrei de tineri „Sfântul Ioan Hrisostom” din Tesalonic.

 

Invitat de Arhim. Teofan Mada pentru a participa la manifestările  proiectului-program „Hristos în cetate”, profesorul Stamulis a subliniat în cadrul conferinței că Euharistia e o invitație deschisă adresată tuturor celor botezați de a participa la trupul Logosului întrupat, la viața însăși prin fire, „prin care toate se fac vii și sunt păstrate în existență”. În expunerea sa, profesorul Stamulis a evaluat contribuția insuficient sau deloc cunoscută a Sfântului Chiril al Alexandriei la renașterea filocalică inițiată de Sfântul Nicodim Aghioritul și de Sfântul Macarie Notara, episcopul Corintului. Tratatul despre deasa împărtășire redactat de cei doi sfinți menționați anterior pune accentul pe revenirea la împărtășirea frecventă cu Hristos euharistic, drept bază a efortului ascetic de transfigurare a persoanei umane. Pocăința iluminatoare pornește și culminează cu întâlnirea „Dragostei răstignite” pentru om, cu întâlnirea Mântuitorului. Hristos lucrează taina mântuirii și cheamă pe fiecare om evlavios și iubitor de Dumnezeu la Sfânta Masă fără să socotească greșelile oamenilor, deoarece știe că leacul se dă celor bolnavi și nu celor sănătoși. Cu alte cuvinte, așa cum accentuează profesorul Matsoukas, omul este mântuit pentru insuficiența sa și în niciun caz pentru suficiența sa. Astfel, Euharistia nu constituie doar antidot al morții omului, ci și al bolilor sale, și prin urmare, o precondiție pentru regăsirea centrului pierdut al vieții morale și sociale.

La începutul lunii aprilie, arădenilor li se face o invitaţie spre aplecare şi reflecţie la spiritualitate şi artă sacră românescă, în cadrul unui festival cu bogată însemnătate. Este vorba de „Filocalia“, festival aflat la cea de a II-a ediţie, ce se va desfăşura în intervalul 4 – 13 aprilie la Arad, festival dedicat Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni – 2014.

Ultima actualizare (Marţi, 25 Martie 2014 21:38)