Hramul Schitului Bodrogul Vechi din Arhiepiscopia Aradului

Biserica Schitului de maici Bodrogul-Vechi din Arhiepiscopia Aradului şi-a sărbătorit hramul în ziua de Buna Vestire. Slujba Sfintei Liturghii a fost săvârşită, de Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscop al Aradului, înconjurat de un sobor de preoţi, în prezenţa unui număr mare de credincioşi. La momentul rânduit ierod. Arsenie Grădinaru a fost hirotonit întru ieromonah pe seama  Mănăstirii Hodoș Bodrog.

În cuvântul de învăţătură cu titlul ,,Vestire a vieţii”, conform pericopelor de la Luca 1 şi Evrei 2, arată cum praznicul aduce în conştiinţă sentimentul vieţii pentru întreaga lume, potrivit cuvântului Mântuitorului ,,am venit ca lumea să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug” (cf. Ioan 10, 10). Pentru a avea viaţă în Hristos, creştinul însuşi trebuie să cultive acest simţământ. Manifestaţiile recente pentru viaţă sunt grăitoare pentru trăinicia acestui simţământ, a amintit Chiriarhul.

Biserica Schitului de maici Bodrogul-Vechi, din protopopiatul Arad este unul dintre cele mai frumoase aşezăminte monahale arădene. În ultimul deceniu, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului, şi prin osteneala părintelui arhimandrit Nestor Iovan, stareţul Mănăstirii Hodoş-Bodrog, s-a pus temelia materială şi spirituală a schitului, prin constituirea obştii monahale, ridicarea chiliilor şi a bisericii.

Situată în lunca Mureşului, într-un peisaj mirific, aproape de nebănuit, la numai câţiva kilometri de municipiul Arad, cu drum de acces asfaltat, la mică distanţă de străvechea mănăstire a Bodrogului, aşezarea monahală oferă spaţiul prielnic pentru reculegere şi mângâiere sufletească. Biserica schitului, de lemn, în stil maramureşean, având hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, se înscrie estetic în ambientalul locului, oferind totodată ospitalitate şi adăpost pelerinilor.
Această aşezare mănăstirească a luat fiinţă în anul 2000 după retrocedarea pădurii aparţinând Mănăstirii Hodoş-Bodrog.

Datorită deselor revărsări ale Mureşului, biserica cu hramul ,,Buna Vestire” din satul Bodrogu Vechi se afla în primejdie de a se surpa. De aceea, în anul 2001, Sfânta Episcopie a Aradului deleagă Mănăstirea Hodoş-Bodrog să salveze biserica de la prabuşirea în apele râului Mures. Astfel biserica din Bodrogu Vechi este mutată în incinta noului lăcaş.

Acest asezământ este un schit al Arhiepiscopiei Aradului organizat după principiul vieţii de obşte.

La ieşirea din biserică, pelerinii prezenţi au primit din partea obştii cozonac şi colivă.

Ultima actualizare (Sâmbătă, 29 Martie 2014 21:34)