ARAD-GAI, MĂNĂSTIREA IZVORÂTOARE DE TĂMĂDUIRI

Puţine sunt aşezămintele monahale, de la noi sau din alte locuri, care să aibe trei hramuri închinate Maicii Domnului. Între acestea mănăstirea de la marginea cartierului arădean Arad- Gai, a cărei biserică nouă, de curând târnosită de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, poartă hramurile: „Veşmântul Maicii Domnului”, „Brâul Maicii Domnului” şi „Acoperământul Maicii Domnului”, ce se sărbătoresc la 2 iulie, 31 august şi 1 octombrie.  Decizia stabilirii hramurilor a aparţinut Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Timotei al Aradului care vizitează des această vatră monahală, odinioară reşedinţă de vară a ierarhilor străvechii eparhii arădene. Evlavia pe care obştea monahală şi pelerinii care vin aici o au pentru Maica Domnului, a cărei icoană făcătoare de minuni se află în biserica veche, a făcut  ca în decursul timpului, mănăstirea, cu locaşurile ei sfinte, să fie izvor de dumnezeieşti tămăduiri.

Lumina Învierii şi Izvorul Tămăduirii

Pentru Arhiepiscopul Aradului, bucuria duhovnicească a Săptămânii Luminate a fost deschisă de lumina aprinsă la mormântul Domnului de la Ierusalim, preluată la aeroportul din Arad şi dată preoţilor eparhiei spre a fi pusă pe sfintele altare în noaptea de Paşti pentru a fi dăruită credincioşilor cu îndemnul ,,Veniţi de luaţi lumină”.  Săptămâna a fost îmbogăţită spiritual de frumuseţea sfintelor slujbe din noaptea de Înviere, din Întâia, a Doua şi a Treia Zi de Sfintele Paşti, cu Sfânta Liturghie oficiată vineri, la praznicul Maicii Domnului, ,,Izvorul Tămăduirii” de la mănăstirea Arad- Gai.

Răspunzând invitaţiei soborului maicilor, în frunte cu stareţa stavroforă Magdalena Borteş şi Preacuviosul protosinghel Cleopa Jurj, duhovnicul mănăstirii,  Înaltpreasfinţitul Timotei a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica mare, purtătoare a celor trei hramuri amintite, în prezenţa unui mare număr de credincioşi.

În cuvântul de învăţătură rostit, Înaltpreasfinţia Sa a prezentat istoria sărbătorii, minunile săvârşite la Izvorul Tămăduirii de lângă Constantinopol, când prin lucrarea Maicii Domnului foarte mulţi oameni s-au vindecat de diferite boli, arătând că Preacurata a făcut multe minuni şi vindecări în decursul veacurilor, la multe izvoare, la noi şi în alte părţi  ale lumii. În jurul lor s-au ridicat biserici şi mănăstiri, amintite fiind mănăstirea Feredeului din eparhia arădeană şi cele din cuprinsul Mitropoliei Banatului.

Tâlcuind Apostolul şi Evanghelia zilei Părintele Arhiepiscop a arătat că izvorul tuturor darurilor este Hristos Domnul. Biserica vindecă în numele lui Iisus Hristos, mijlocirea Maicii Domnului având un rol deosebit, la care creştinii recurg mereu. Din cele relatate în Apostolul zilei- vindecarea ologului de la Poarta Frumoasă, de către Petru şi Ioan- reiese faptul că nu câştigurile materiale sunt importante, nu cele materiale vindecă, ci Sângele Mântuitorului vărsat pe cruce pentru toţi oamenii.

Refacerea  de către Domnul Iisus Hristos a templului dărâmat, după trei zile, despre care aminteşte pericopa evanghelică, se referă la templul trupului, adică Învierea Mântuitorului în a treia zi şi la comuniunea noastră cu El, trupul fiecărui creştin fiind un templu al Duhului Sfânt. De aceea şi vindecarea trupului se poate realize numai în numele lui Iisus. Despre aceasta ne încredinţează şi cântarea pascală: ,, Veniţi să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă, făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii, cel izvorât din mormântul lui Hristos, întru care ne întărim.” (Peasna a III-a. Canonul Învierii).

După încheierea Sfintei Liturhii, în faţa bisericii mănăstirii Înaltpreasfinţitul Timotei a oficiat slujba sfinţirii apei, Agheasma Mare, împreună cu soborul slujitor, în prezenţa tuturor credincioşilor. La finalul slujbei credincioşii prezenţi au consumat din apa sfinţită, alţii luând şi acasă spre a stropi locuinţa, grădina, sau spre a o folosi, cu evlavie, în situaţii de boală.

Piatră de temelie a unei noi biserici

În după- amiaza aceleiaşi zile, în atmosfera de praznic a Săptămânii Luminate, Înaltpreasfinţia Sa a descins în mijlocul credincioşilor din parohia Variaşul Mic, protopopiatul Arad, la invitaţia întregii comunităţi, în frunte cu preotul paroh, Cătălin Silaghi spre a sfinţi piatra de temelie a primei biserici ce se va ridica aici şi care va purta hramul Înălţarea Domnului.

La momentul cuvenit Ierarhul a vorbit credincioşilor despre semnificaţia şi importanţa sfinţirii temeliei unei biserici în această Săptămână, în care fiecare zi este o sărbătoare de Înviere.