Sărbătoarea Învierii Domnului la Arad

Sărbătoarea Învierii Domnului a constituit pentru clerul şi credincioşii Arhiepiscopiei Aradului, şi în acest an, prilej de alese bucurii duhovniceşti. În aceste zile Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei a fost prezent la sfintele slujbe şi la momentele spirituale mai importante care s-au desfăşurat în oraşul de reşedinţă.

Astfel, în sâmbăta din Săptămâna Mare, Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Slujba Învierii la biserica ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din incinta Penitenciarului de Maximă Siguranţă Arad, sfinţind paştile şi împărţindu- le celor privaţi de libertate precum şi personalului instituţiei. Chiriarhul a adresat cuvinte de mângâiere şi îmbărbătare, evidenţiind grija Bisericii faţă de cei suferinzi.

În seara zilei, la Aeroportul Internaţional Arad, Înaltpreafinţitul Timotei a întâmpinat venirea luminii sfinte, adusă de la Mormântul Domnului, din Ierusalim, prin grija Sfintei Patriarhii şi a Consiliului Judeţean Arad. În cuvintele cântării ,,Lumină lină” Chiriarhul a împărţit din sfânta lumină preoţilor prezenţi, spre a ajunge în toate bisericile din eparhie. Cu acest prilej, într-o scurtă alocuţiune, a arătat importanţa şi simbolismul luminii, a luminii lui Hristos, care luminează pe tot omul ce vine în lume, considerând momentul întâmpinării ca fiind un preambul la slujba de Înviere.

În noapte, la Catedrala Sfânta Treime, Arhiepiscopul Aradului a săvârşit slujba Învierii Domnului, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor catedrali, în prezenţa unui număr impresionant de credincioşi, adresând, la momentul potrivit, un părintesc cuvânt de învăţătură.  În dimineaţa primei zile de Paşti, Înaltpreasfinţitul Timotei a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Arhiepiscopală.

 

În atmosfera duhovnicească a sărbătorii, la afirmaţia deplină de credinţă „Hristos a înviat!”, credincioşii prezenţi au răspuns cu propria mărturie de credinţă: „Adevărat, a înviat!”. Referindu-se la pericopele biblice ale sărbătorii (Fapte 1, 1-8, Ioan 1, 1-17), ierarhul a vorbit despre ,,Roadele Jertfei Mântuitorului Hristos” – insistând în mod deosebit asupra celor două Sfinte Taine: Spovedania şi Euharistia. Comuniunea cu Hristos Domnul, împărtăsirea cu El prin dumnezeieștile Taine, o sugerează deosebit imnografia Sfintelor Paști, imnele, ca de exemplu următorul care, pleacă de la prefigurările Vechiului Testament, reamintind din istoria biblică miraculoasa salvare de sete și foame a poporului ce peregrina în pustie, spre pământul făgăduinței:„ Veniți să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciuni, cel izvorât din mormântul lui Hristos, întru Care ne întărim”. Se recunoaște aici legătura cu învățătura paulină, despre părinții care „au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, și toți aceeași băutură duhovnicească au băut, pentru că beau din piatra duhovnicească ce îi urma. Iar piatra era Hristos”, a amintit chiriarhul.

În după-amiaza zilei, după ce a participat la slujba Vecerniei în biserica parohiei Arad-Centru, Înaltpreasfinţia Sa a oferit ostenitorilor Centrului eparhial şi preoţilor din municipiu tradiţionala recepţie de Paşti, la reşedinţa chiriarhală. Pe langă aceştiaau mai fost prezenţi oficilităţi şi reprezentanţi ai mass-media locală, precum şi alţi credincioşi.

Ultima actualizare (Marţi, 22 Aprilie 2014 22:52)