CERC MISIONAR LA PAROHIA OSTROV

În după-amiaza zilei de 21 mai 2014, preoții cercului misionar Săvârșin, s-au întâlnit la frumoasa biserică a parohiei din Ostrov.

Aici, preotul paroh, Eugen Volungan le-a vorbit colegilor din cercul misionar despre ,,Anul comemorativ al Sfinților Brâncoveni”.  Părintele a reliefat  rolul brâncovenilor și a domniei lui Constantin Brâncoveanu în Țara Românească ca perioadă de progres economic și cultural-artistic, de inițiative, de modernizare a aparatului statal, de reformare a sistemului fiscal.

Referitor la implicarea cultural-religioasă, s-a arătat  că domnul Constantin Brâncoveanu a influențat viața spirituală a românilor.

Împreună cu fiii săi a inițiat o amplă activitate de construcții religioase și laice, îmbinând armonios în arhitectură, pictură murală și sculptură, tradiția autohtonă, stilul neo-bizantin și ideile novatoare ale renascentismului italian într-un stil nou, caracteristic, numit ,,stilul Brâncovenesc”. De asemenea, și-a asumat rolul de protector al tiparului și școlilor din Țara Românească dar și din Transilvania. De amintit faptul că l-a adus de la Istambul pe Antim Ivireanul, viitorul mitropolit, sub îndrumarea căruia s-au tipărit numeroase cărți românești, grecești, slave  și chiar arabe.

Constantin Brâncoveanu a fost unul dintre cei mai mari ctitori de biserici și mănăstiri din țările române – în biserica Sfântul Gheorghe Nou, existentă și azi, fiindu-i depuse și osemintele domnitorului în anul 1720.

 

Așadar, ,,Veniți, binecinstitorilor creștini, să aducem cuvioase laude și cântare duhovnicească dreptcredinciosului voievod Constantin, căci pentru Împărăția cerurilor și pentru neam acesta moarte mucenicească a primit, dimpreună cu fiii săi: Constantin, Ștefan, Radu, Matei și cu sfetnicul Ianache. Pentru aceasta, din adâncul inimilor, cu veselitoare glasuri să le strigăm: Bucurați-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credință mult v-ați nevoit!”.

Ultima actualizare (Vineri, 23 Mai 2014 14:07)