Conferință preoțească la Protopopiatul Arad

Urmare Hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a dedicat anul curent Tainei Euharistiei si Spovedaniei, asociind acesteia omagierea Sfinților Brâncoveni, preoții Protopopiatului Arad au participat în ziua de 26 mai 2014 la sesiunea conferinței preoțesti de primăvară.

După săvârșirea slujbei de Te Deum, oficiată în catedrala veche cu hramulNașterea Sfântului Ioan Botezătorul, P.On. Părinte Flavius Petcuț, Protopopul Aradului, a deschis lucrările desfășurate în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă ‚Ilarion V. Felea’ din Arad. Preacucernicia sa a salutat prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, Chiriarhul locului, la această manifestare importantă pentru activitatea prezentă și viitoare a preoților din acest areal, amintind că: „Propunerea tematică configurată de la nivelul Patriarhiei este una generoasă, ea ajutându-ne să înțelegem că mărturisirea poate ajunge până la martiriu, chiar și numai la nivelul sufletului, mai ales în contextul valului secularizării actuale”. Chiriarhul a fost însoţit de Preacuviosul Părinte dr. Iustin Popovici, consilier cultural, Pr. Teodor Faur, consilier economic şi Pr. Gabriel Mariş, consilier pentru probleme sociale.

 

Disertația intitulată ,,Taina Spovedaniei și a Euharistiei. Aspecte biblice, patristice, dogmatice, morale, liturgice și pastorale” a fost prezentată de către PC Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja de la parohia Arad-Centru, din care amintim aici ideea că: „Îndumnezeirea omului nu poate fi concepută în teologia ortodoxă în afara dimensiunii de viaţă trinitare şi eclesiologic-sacramentale, în sensul că nu există mistică individualistă care să fie realizată în afara comunităţii ecleziale şi mai ales a Sfintelor Taine, unde omul se întâlneşte şi se uneşte în mod deplin cu Hristos în Duhul Sfânt. În Biserică, Duhul Sfânt lucrează unirea cu Hristos prin Sfintele Taine, Biserica având drept model absolut al existenţei ei Sfânta Treime, ea fiind plină de prezenţa Treimii…Liturghia Bisericii Ortodoxe primeşte următoarele conotaţii în abordările sintetice şi cuprinzătoare ale Părintelui Patriarh Daniel: 1) Liturghia prin însăşi natura sa – este un act integrator sau o lucrare atotcuprinzătoare de unde caracterul divino-uman al liturghiei; 2) Liturghia euharistică constituie un memorial integrator întrucât nu este vorba numai de pomenirea Persoanei şi actelor lui Hristos, ci şi de întreaga Biserică unită cu El de unde dimensiunea sobornicească, nu doar locală sau naţională a liturghiei; 3) Liturghia este cultul integrator de cerere şi de mulţumire nu numai pentru Biserică, ci pentru întreaga creaţie, de unde dimensiunea cosmică a liturghiei; 4) Liturghia ca taină sau icoană profetică a adunării eshatologice a omenirii în Împărăţia lui Dumnezeu constituie prin metanoia şi koinonia un eveniment sau o frăţietate exclusivă şi inclusivă”.

Între coreferenți s-au numărat preoții: Gheorghe Oprea, Nicolae Porcolean, Liviu Pamfiloiu, Teodor Baba și Nicolae Marcu. Aceștia au evidențiat câteva aspecte practice referitoare la actul dezlegării precum și pregătirea credincioșilor și a clerului pentru Sfânta Împărtășanie.

A urmat cuvântul ÎPS Timotei care a felicitat pe referenți pentru aspectele subliniate. În alocuțiunea ÎPS Sale au fost oferite câteva răspunsuri la problemele ridicate, amintind de rolul important „al mărturisirii de credință în orice act sacramental, pornind tocmai de la nivelul Tainei Spovedaniei, la care se adaugă apoi valențele morale. Să ținem seama de acest aspect mai ales în contextul actual, modelul comemorativ al Brâncovenilor fiindu-ne îmbiat spre luare aminte”.

În continuare au fost dezbătute câteva probleme administrative, din partea PC Pr. Teodor Faur, consilier eparhial la sectorul economic, fiind comunicate ultimele îndrumări Sinodale. Alte considerente de ordin intern au fost făcute de PC Pr. Gheorghe Gogan, numit recent contabil al Oficiului Protopopesc Arad.

Ultima actualizare (Luni, 02 Iunie 2014 11:11)