Sedinţa de constituire a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Aradului pentru mandatul 2014-2018

În ziua de sâmbătă, 14 iunie 2014, la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului au avut loc lucrările de constituire a noii Adunări Eparhiale, ca urmare a alegerilor preoţeşti şi mireneşti ce s-au desfăşurat în cele zece circumscripţii electorale bisericeşti, în data de 8 mai 2014, pentru legislatura 2014-2018.

Începând cu ora 9.30, în Paraclisul de la Centrul Eparhial, cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, un sobor de preoţi au oficiat slujba de Te Deum.

De la ora 10, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, s-au desfăşurat lucrările şedinţei de constituire a noii Adunări Eparhiale a Arhiepiscopiei Aradului, în cadrul căreia, după momentul constituirii, prin validarea mandatelor reprezentanţilor aleşi, zece clerici şi douăzeci mireni, au fost aprobate componenţa comisiilor de lucru, a secretariatului, precum şi desemnarea membrilor Consiliului Eparhial, ai Consistoriului Eparhial şi Consistoriului Monahal Eparhial, fiind nominalizaţi şi delegaţii clerici pentru Consistoriul Mitropolitan şi Consistoriul Monahal Mitropolitan. De asemenea, au fost aleşi şi cei trei delegaţi, un cleric şi doi mireni, care vor reprezenta Eparhia Aradului, împreună cu Chiriarhul locului, în Adunarea Naţională Bisericească.

 

Apoi, IPS Părinte Timotei, după ce a rostit un cuvânt de întâmpinare, a făcut o  prezentare cu privire la importanţa Adunării Eparhiale, atribuţiile statutare ale acesteia şi rolul ei în bunul mers al vieţii bisericeşti. După aceea, Părintele Arhiepiscop a felicitat noii membrii aleşi şi şi-a manifestat dorinţa de a avea o bună colaborare şi conlucrare cu noii membrii ai Adunării Eparhiale în vederea finalizării proiectelor angajate pe perioada mandatului lor.

De reţinut că Adunarea Eparhială este organismul eparhial deliberative pentru toate problemele  administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei, ce are în componenţă 30 de membrii (10 clerici şi 20 laici) din judeţul Arad, împărţiţi pe cinci comisii de lucru:

a)     Comisia administrativ-bisericească;

b)    Comisia cultural şi educaţională;

c)     comisia economică, bugetară şi patrimonială;

d)    Comisia social-filantropică;

e)     Comisia organizatorică, juridică şi de validare.

Adunarea analizează dările de seamă anuale ale fiecărui sector al Arhiepiscopiei şi aprobă proiectele ce urmează a se desfăşura în continuare.

Lucrările s-au încheiat cu rugăciunea adresată Bunului Dumnezeu şi cu îndătinata agapă oferită la reşedinţa arhiepiscopală.

Ultima actualizare (Luni, 16 Iunie 2014 10:35)