Comemorarea Episcopului Visarion Aştileanu la Mănăstirea Hodoş-Bodrog

Vrednicul de pomenire Episcopul Visarion Aştileanu al Aradului, a fost comemorat, în ziua de 6 august 2014, la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, la 30 de ani de la trecerea la Domnul, tocmai la acest mare praznic.

După săvârşirea Sfintei Liturghii din ziua de praznic, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului a oficiat slujba parastasului pentru vrednicul de pomenire episcop al Aradului, Visarion Aştileanu. În cuvântul de învăţătură, chiriarhul a evocat prin cuvinte alese personalitatea vrednicului ierarh, care a păstorit eparhia Aradului mai bine de un deceniu (ales 10 iun. 1973, înscăunat 26 aug. 1973 – decedat 6 aug. 1984): ,,Episcopul Visarion fost un ierarh vrednic, un ierarh care a îndrumat activitatea administrativă-economică a eparhiei, a redeschis mănăstirea Prislop, a fost preocupat de valorificarea patrimoniului cultural-artistic al eparhiei, a iubit şi a încurajat cultura teologică şi formarea tinerelor generaţii de preoţi”. Ierarhul a evidenţiat şi faptul că în această perioadă la Sfânta Patriarhie s-au comemorat, cu participarea preoţilor şi credincioşilor de pretutindeni, 28 de ani de la trecerea la cele veşnice a vrednicului de pomenire patriarh Iustin Moisescu precum şi 7 ani după patriarhul Teoctist, care a păstorit şi eparhia Aradului vreme de un deceniu. ,,Ne-am rugat în această zi ca Dumnezeu să le dăruiască dezlegare şi iertare de cele ce ar fi greşit în viaţa aceasta, şi să-i învrednicească de vederea luminii slavei dumnezeieşti”, a spus chiriarhul. La slujba parastasului au participat şi rudenii ale Episcopului Visarion, printre care şi actorul Dan Aştileanu, nepot al vrednicului ierarh. Episcopul Visarion a trecut la cele veşnice tocmai la acest mare praznic al Schimbării la Faţă a Mântuitorului, la 6 august 1984 şi a fost înmormântat în cripta episcopală de la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, alături de alţi ierarhi arădeni. Tot după rânduială, la locul de odihnă al vrednicului ierarh Visarion Aştileanu, Înaltpreasfiţia sa a rostit o rugăciune de pomenire.

 

Scurte date biografice

Visarion Aștileanu (numele de botez Vasile) s-a născut la 14 martie 1914 la Cluj.  Vasile Aștileanu a urmat studiile secundare la Liceul ,,George Bari” din Cluj (1925-1933), cele superioare la Academia Teologică Unită din Cluj (1933-1935), continuând cu studii de Filosofie și Teologie în Colegiul ,,De Propaganda Fide” din Roma (1935-1942). La Roma a obținut licența (1941) și doctoratul (1942). A fost secretar eparhial și preot la Biserica Bob din Cluj (1942-1949).

Între 1952-1955 a fost deținut politic.

În anul 1958 a funcționat ca inspector patriarhal, apoi, din 1962 ca episcop vicar patriarhal. În anul 1973 a fost episcop al Episcopiei Ortodoxe Române  a Aradului, pe care a păstorit-o între anii 1973-1984.

În perioada în care a fost inspector general patriarhal a slujit ca preot la bisericile ,,Tatu” și Antim din București (1958-1961). La 9 septembrie 1962 a fost tuns în monahism la Mănăstirea Sinaia, sub numele Visarion, și hirotonit arhiereu cu titlul ,,Ploeșteanul”. Între 1962-1969 a funcționat ca episcop-vicar patriarhal, apoi ca episcop-vicar la Mitropolia Ardealului, cu titlul ,,Rășinăreanul” (instalat 1 iunie 1969), apoi episcop al Aradului (ales 10 iunie 1973, înscăunat 26 august 1973), unde a păstorit până la moarte (6 august1984).

Ultima actualizare (Joi, 07 August 2014 23:33)