Praznicul Schimbării la Faţă a Mântuitorului la Mănăstirea Hodoş-Bodrog

În ziua praznicului Schimbării la Faţă a Domnului, obştea monahală, în frunte cu Părintele arhimandrit Nestor Iovan, stareţul mănăstirii, soborul preoţilor şi diaconilor slujitori şi mulţimea de pelerini, au întâmpinat pe Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a poposit ca în fiecare an, pentru a oficia Sfânta Liturghie arhierească, cu prilejul hramului Paraclisului de iarnă al Sfintei Mănăstiri Hodoş-Bodrog.

Cu acest prilej, chiriarhul a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură după titlul luat din istorisirile biblice şi prelucrări ale tradiţiilor imnografice, anume ,,strălucirea dumnezeirii”, arătând că aceasta cuprinde întreaga făptură sau creaţie, dar este învederată numai pe măsura putinţei de cuprindere a puterilor sufleteşti ale credincioşilor. Ea se oglindeşte în fiinţa celor ce lucrează după dreptarul evanghelic, aşa încât drepţii strălucesc ca luminătorii, luminând lumea. Într-un astfel de cadru, la acest praznic se binecuvintează şi roadele pământului, mai ales acelea aduse pentru Sfânta Euharistie, pentru împărtăşirea credincioşilor prin vrednicia ce o dă acestora schimbarea permanentă în bine a vieţii lor sufleteşti, a amintit ierarhul.

La momentele rânduite, slujba Sfintei Liturghii a fost înfrumuseţată prin hirotonia a doi vieţuitori din obştea sfintei mănăstiri, şi anume: a monahului Varlaam (Vasile) Frîncu întru ierodiacon şi a ierodiaconului Macarie (Mihai) Deleu, întru ieromonah.

 

După Sfânta Liturghie Înaltpreasfinţia sa a oficiat slujba parastasului  vrednicului de amintire episcop al Aradului, Visarion Aştileanu, la 30 de ani de la trecerea la cele veşnice.

Părintele stareţ arhim. Nestor Iovan a mulţumit Întâistătătorului Arhiepiscopiei Aradului, în numele vieţuitorilor mănăstirii şi al soborului preoţilor slujitori, pentru prezenţa în mijlocul credincioşilor veniţi să participe la Sfânta Liturghie.

Ultima actualizare (Joi, 07 August 2014 23:37)