Corala „Unirea Grădişteană” la 80 de ani

Ascultând şi împlinind cuvintele Sfântului Apostol Pavel adesate efesenilor, de a lăuda şi de a cânta Domnului (Efeseni 5, 19), acum 80 de ani, credincioşii Parohiei Grădişte Arad au înfiinţat Corala „Unirea grădişteană”.

După înfiinţarea parohiei Grădişte, în data de 21 noiembrie 1934, punându-se sub oblăduirea Maicii Domnului, tineretul de ambele sexe, care era încadrat în corul „Armonia” al Catedralei Arad, de sub conducerea profesorului de teologie Atanasie Lipovan, s-au grupat într-un cor local sub numirea de „Unirea Grădişteană” sub bagheta învăţătorului Toconiţă, dar sub atenta supraveghere a profesorului Atanasie Lipovan care, plin de satisfacţie faţă de progresul acestui cor, îl numeşte „Armonia mică”. Apoi, în 1935, a luat fiinţă şi din punct de vedere juridic această organizaţie corală, fapt regăsit în Registrul pentru asociaţiunile recunoscute persoane juridice, Tribunalul Arad, Fond 551, dosar 44, poz. 14/i.

 

Membrii aceastui cor, pe lângă răspunsurile liturgice, a sprijinit biserica şi cu ajutoare materiale, atât personal, cât şi din diferite festivaluri, fiind înregistraţi ca donatori la clopotul mare al bisericii şi pe parcurs cu diferite obiecte de cult, covoate, acopereminte, etc.

 

Dirijorii coralei „Unirea Grădişteană” au fost, din amintirile coriştilor: învăţătorul Toconiţă Traian, întemeietorul coralei, sub atenta îndrumare a dirijorului Atanasie Lipovan, de la corul „Armonia”, Grigorie Şerb, Livia Iordan, d-nul Gender, d-na Aconi, Nicolae Bărbieru, prof. Ilie Văcaru, Emanuel Matula, prof. Corina Teuca.

Corul bisericesc cu tradiţie de la înfiinţarea parohiei, având aproximativ 35 de membrii activi, este condus la ora actuală de profesor Corina Teuca, acesta preluându-l din anul 2000 de la fratele său Emanuel Matula. Sub bagheta lor, corul a efectuat şi continuă să facă schimburi cu parohii din eparhie şi din afara eparhiei, prilej de cunoaştere reciprocă între fii ai aceleiaşi Biserici.

Duminică, 23 noiembrie 2014, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Părinte Dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, s-a încercat realizarea unui arc peste timp, pomenind într-o Panihidă, după Sfânta Liturghie, preoţii, dirijorii şi membrii coralei trecuţi la cele veşnice, iar cei activi organizând o agapă a bucuriei, arătând că sunt vrednici urmaşi ai celor care acum opt decenii înfiinţau această Corală.

Ultima actualizare (Miercuri, 26 Noiembrie 2014 21:40)