Prăznuirea Sfinţilor Trei Ierarhi la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” din Arad

Troița de Arhierei sărbătoriți la Facultatea de Teologie din Arad Pomenirea cea de peste an a Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur adună la cinstire toată Biserica, însă cu deosebire pe slujitorii școlilor teologice: profesori, studenți, elevi și ostenitori. Aceasta pentru că cei trei sfinţi sunt îndeobște recunoscuți, prin glasul imnografului, ca mari dascăli ai lumii, aşadar modele şi ocrotitori ai celor ce voiesc a se desăvârşi în ale teologiei. Pentru aceasta și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” împreună cu Seminarul Teologic din Arad s-au aflat în sărbătoare, omagiindu-și patronii spirituali. Manifestările au debutat cu oficierea, de ziua praznicului, a Sfintei Liturghii în vechea catedrală a orașului. În fruntea soborului s-a aflat Arhiepiscopul Aradului, Dr. Timotei Seviciu. La vremea predicii, Înaltpreasfinţia Sa a împărtășit celor prezenți o serie de gânduri duhovnicești: „Istoria religiilor consfinţeşte că oamenii au purtat în adâncul sufletului această idee despre existenţa lui Dumnezeu. Şi astăzi cugetarea umană caută să pătrundă acest adevăr al creaţiei, mai ales spiritualitatea sa.

Astăzi mai multe curente, religioase sau filozofice, îşi dispută totalitatea adevărului, adică cine are adevărul deplin. Până acum nu am putut să ne înţelegem cu toţii, să ne dăm dreptate unul altuia, pentru că acesta ar fi unul parţial. Astfel, nu avem dreptul să ne lăudăm cu aceasta decât în baza mărturisirii de credinţă, când ştim că ni l-au dat Părinţii. Aşa trebuie să-l primim şi să-l transmitem generaţiilor viitoare. Ne aflăm acum la doar câteva zile distanță față de săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștină. În acest context, sărbătoarea de astăzi vine să mărturisească despre responsabilitate noastră, aceea de a arăta, în duh de iubire, ceeace însăși Apostolul de astăzi îndeamnă: Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa (Evrei 13, 7). Ei, adică Părinţii, aşa au trăit, aşa au învăţat şi pentru aceasta trebuie să credem şi noi la fel. Pentru că viaţa lor este în viaţa Bisericii, iar viaţa Bisericii este Tradiţia ei, adică lucrarea Duhului Sfânt. De aceea noi mărturisim Ortodoxia. Le aducem aminte altora de cei care au fost, cum au crezut şi ce au făcut, adică de mesajul Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, pe care noi căutăm să-l păstrăm şi să-l actualizăm”. Pe de altă parte, Înaltpreasfinţia Sa a arătat că „sărbătoarea aceasta rămâne să conştientizeze în sufletele ostenitorilor din aria teologiei misiunea înaltă la care sunt chemaţi de către Mântuitorul şi de către Sfinţii Trei Ierarhi: aceea de a fi luminători – din Lumina învăţăturilor celor sfinte – ai societăţii noastre”. La finalul slujbei preacucernicii profesori Pr. Cristinel Ioja, Preşedinte al Senatului universitar şi Pr. Pompiliu Gavra, Directorul Seminarului Teologic, au primit prin hirotesie distincţia de iconom stavrofor primul, respectiv de iconom cel de-al doilea. Programul a continuat în aula facultăţii cu serbarea îndătinată. Părintele lector dr. Adrian Murg a susţinut o disertaţie cu titlul: Martirul – chip al luptei duhovniceşti, în omiliile despre Macabei ale Sfinţilor Grigorie de Nazianz şi Ioan Hrisostom şi în alte scrieri ale Sfinţilor Trei Ierarhi. Din cele prezentate într-o manieră academică elegantă s-a degajat concluzia că: „Martiriul se prelungeşte în viaţa interioară a creştinilor sub forma morţii faţă de patimi sau faţă de omul cel vechi, care la rândul ei se hrăneşte din triumful lui Hristos asupra morţii, ca urmare directă a păcatului. Biruinţele din viaţa spirituală a creştinilor sunt reflectarea biruinţei morţii şi a învierii lui Hristos în martirii mărturisitori, şi a lucrării Duhului Sfânt prin care aceştia sunt conduşi tot spre o „jertfire” a vieţii, primind astfel harul înnoitor. Îndemnul spre un astfel de martiriu este adresat tuturor creştinilor. Fericeşte, deci, ne îndeamnă Sfântul Vasile, cu toată inima pe cel care a suferit mucenicia, ca să fii şi tu, prin voinţă, mucenic şi, fără prigoană, fără foc şi fără biciuiri, să pleci din această lume, învred¬nicit de aceleaşi răsplăţi ca şi mucenicii.” Apoi, corul bărbătesc a interpretat trei piese corale, între care au fost intercalate trei lecturi din operele păstrate de la cei omagiaţi astăzi. La final, Arhiepiscopul Timotei şi Preşedintele Consiliului Academic, prof. dr. Lizica Mihuţ au mulţumit pentru această frumoasă serbare academică şi duhovnicească, felicitând corpul profesoral, studenţii şi elevii pentru păstrarea acestei tradiţii instituite încă de la începutul post-revoluţionar al facultăţii. Părintele decan, Pr. prof. dr. Ioan Tulcan a mulţumit înalţilor oaspeţi pentru prezenţă şi pentru bucuria făcută cu cinstirea colegilor distinşi, oferindu-le câte in buchet de flori ca semn al recunoştinţei.

Pr. dr. Filip Albu

pozu0103 2