Prima întâlnire din 2015 a cercului pastoral-misionar din Municipiul Arad

 În data de 27 ianuarie 2015 a avut loc prima întâlnire a preoților din cercul misionar-pastoral al municipiului Arad. Aceasta s-a desfășurat în biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a parohiei Aradul-Nou. Sub prezidarea preacucernicului Pr. prof. Ioan Tulcan, coordonatorul acestui cerc, a Pr. pens. Emil Roman, în calitate de secretar și a preaonoratului părinte Flavius Petcuț, Protopopul Aradului, s-au deschis lucrările cu rostirea rugăciunii.

Părintele Ioan Tulcan a mulțumit celor prezenți și gazdei, părintelui paroh Teodor Faur, pentru prezență și ospitalitatea arătată, amintind că „acest gen de întâlniri au darul de a fi o platformă de dialog și acțiune coerentă a întregului corp preoțesc, pornind de la tematica propusă de către Sfântul Sinod. Cea de anul acesta aduce în atenție mai multe proiecte interesante și importante pentru viața parohiei, la care suntem invitați să reflectăm, anume ce metode și mijloacele pastorale utilizăm în contextul socio-cultural și economic de astăzi, pentru a-i apropia și menține pe credincioși atașați de valorile Evanghelice propovăduite de Domnul Hristos, în armonie cu frumoasele icoane de preoți și misionari care au activat aici”.

Părintele Emil Roman a făcut, apoi, o radiografie a activității acestui cerc în anul 2014: „Trebuie să amintesc aici faptul că reuniunile noastre readuc la viață evenimente similare petrecute aici până în anul 1948. După acest moment ele au îmbrăcat o altă formă, din anul 1975, ceea ce a demonstrat că ierarhia și preoția arădeană a fost una responsabilă și preocupată de problemele teologice și pastorale, chiar și în acel context potrivnic Bisericii. În ceea ce privește activitățile desfășurate anul trecut, reamintesc că acestea au fost următoarele: în 20.03, la parohia Micălaca Veche s-a dezbătut tema Taina Pocăinței, prezentată de subsemnatul; în 19.06, la noua biserică a parohiei Șega I, din cartierul Cadaș, s-a dezbătut tema Taina Pocăinței și a Sfintei Împărtășanii, prezentată de părintele Aurel Bonchiș; în 25.09, în biserica parohiei Subcetate a fost prezentată, de către părintele paroh Radomir Stoica, tema Despre martiriul Brâncovenilor; în 30.10 după oficierea Sfintei Liturghii în biserica parohiei Sânicolau Mic, părintele paroh Gheorghe Gligor a prezentat dizertația Sfânta Împărtășanie; iar ultima întâlnire, din data de 25. 11 a avut loc la biserica parohiei Micălaca Nouă-zona 300, părintele paroh Gheorghe Oprea prezentând tema Sfinții Martiri Brâncoveni”.

În continuare, au fost dezbătute câteva probleme urgente, între care și cea care derivă din ultima decizie a Curții Constituționale, cu privire la ora de religie din școlile de stat. Părintele Roman a făcut propunerea ca la viitoarele întâlniri ale cercului să fie invitați și câțiva profesori de religie din oraș pentru a discuta pe marginea acestui subiect. Părintele Aurelian Popa a propus, ca la nivel eparhial să se tipărească pliante care să fie distribuite în școli, prin care să fie informați părinții despre necesitatea orei de religie. La rândul său, părintele profesor Filip Albu, de la Facultatea de Teologie, a făcut propunerea ca preoții să-și programeze o prezență de câteva ore în școala de pe raza sectorului fiecăruia, cel puțin o dată pe săptămână, pentru a avea un contact direct și personal cu cadrele didactice și cu elevii. Părinții prezenți la acest cerc au insistat asupra unei monitorizări mai stricte a activității cadrelor didactice din partea Centrului Eparhial, pentru eventuale intervenții punctuale de îmbunătățire a acestui compartiment important de misiune bisericească. Părintele Roman a evocat o bună practică ce s-a desfășurat la parohia unde slujește, aceea de a invita periodic pe profesorii de religie ce activează la școala parohiei să țină o predică la Sfânta Liturghie duminicală, pentru a fi mai bine cunoscuți și de către părinții copiilor.

Părintele protopop Flavius Petcuț a adresat rugămintea de a continua sprijinul nostru la lucrările de edificare a Catedralei Mântuirii Neamului precum și de a găsi modalități de întrajutorare a preoților și parohiilor cu situație materială precară.

În încheiere, părintele Ioan Tulcan a făcut propunerea ca să se discute, în forurile superioare de conducere bisericească, oportunitatea distribuirii unor formulare, în cadrul ședințelor cu părinții din școli, prin care să fie preîntâmpinate cazurile nedorite. Fiind fixată următoarea întrunire din luna februarie, la paraclisul Spitalului Județean din Arad, după rugăciunea de încheiere a întrunirii a fost oferită o mică agapă din partea parohiei gazdă.

Pr. dr. Filip Albu