Consfătuirea profesorilor de religie din Arhiepiscopia Aradului

Cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, aula Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad a găzduit, în ziua de 21 februarie 2015, o sesiune specială de consfătuire a profesorilor de religie în care s-au dezbătut recentele hotărâri ale forurilor superioare cu privire la predarea acestei discipline în școlile de stat din România. La prezidiul manifestării s-au aflat, alături de Chiriarh, din partea centrului eparhial: Preacuviosul Arhim. Dr. Teofan Mada – vicar administrativ, Preacuviosul Protos. Dr. Iustin Popovici – consilier cultural și Preacucernicul Diac. Florin Sirca, Inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Arad.

După rostirea rugăciunii, părintele inspector, Prof. Florin Sirca, a salutat prezența Arhiepiscopului și a colaboratorilor săi la această întrunire, precum și cea a colegilor profesori, prezenți aproape în totalitate. În continuare, acesta a prezentat agenda de discuții programată. Astfel, la primul punct au fost evidențiate ultimele Hotărâri ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Prima este cea privitoare la înființarea Asociației Părinţilor pentru Ora de Religie (APOR). S-a făcut recomandarea ca profesorii să fie pregătiți, împreună și cu părinții care doresc să se alăture acestui demers, pentru viitoarele cereri de adeziune ce vor fi transmise de la membrii fondatori de la București. A doua se referă la necesitatea încheierii de parteneriate între parohii și școlile arondate acestora, preacucernicii părinți parohi urmând a fi informați de către Centrul eparhial cu documentele legale necesare ce trebuie avute în vedere. O a treia se referă la noua apariție editorială, suplimentul lunar Lumina Educației, care apare împreună cu Ziarul Lumina, aceasta fiind o platformă de informare și de prezentare a diferitelor acțiuni care se desfășoară în școli prin ora de religie. S-a menționat prezența a două cadre didactice din Arhiepiscopia Aradului care au trimis deja materiale pentru acest supliment, astfel că toți cei interesați pot transmite pe adresa de email a ziarului astfel de contribuții. Ultima Hotărâre face trimitere la Decizia Curții Constituționale a României cu privire la ora de religie. În lumina ultimei adrese a Ministerului Educației, profesorii sunt îndemnați să colaboreze cu preoții din parohii pentru ca acțiunea de mobilizare a părinților, pentru completarea formularului pregătit de Patriarhia Română, să se desfășoare cât mai eficient.

Părintele consilier Iustin Popovici a completat cele prezentate anterior, subliniind acțiunea de mediere a relației dintre parohii și școli, prin implicarea preoților care vor fi încunoștiințați despre aceste aspecte la proxima întâlnire. În sprijinul profesorilor au fost postate pe site-ul Arhiepiscopiei o serie de documente, de interes pentru buna desfășurare a relației dintre centrul eparhial și profesorii de religie. De asemenea, au fost exprimate mulțumiri pentru implicarea mai multor profesori la editarea materialelor pentru publicațiile locale. A fost lansat și un apel pentru achiziționarea restului de caiete pentru clasele 0 și I.

Părintele vicar Teofan Mada a arătat, la rândul său, că „acesta este un moment al provocării și al solidarității. Așa cum se arată și în mesajul sinodal noi va trebui să înființăm un mecanism de colaborare instituțională între parohii și școli. Ca mesaj de final vă îndemn să fiți pedagogi ai iubirii ca să avem un ethos de părinte față de elevii noștri”.

La partea finală, de discuții, mai mulți profesori și-au exprimat părerile vis a vis de această situație, toți îndemnând pentru intensificarea rugăciunii către Dumnezeu pentru întărirea credinței în sufletele tuturor, aceasta fiind unul dintre pilonii de rezistență ai neamului nostru.

La final, ÎPS Arhiepiscop Timotei a rememorat câteva aspecte interesante, din trecut, în legătură cu relația dintre Biserică și Școala românească, îndemnând la o bună colaborare între parohii, profesorii de religie și instituțiile unde aceștia activează, tocmai pentru responsabilitatea majoră pe care o avem față de acest neam.

Pr. dr. Filip Albu

10529713_10200143312300779_635833092_n 10877386_10200143314060823_1870379257_n 10994712_10200143312100774_857094933_n