Itinerar chiriarhal în Parohiile Pleşcuţa şi Ineu-Traian

Sfânta Liturghie în Parohia Pleşcuţa 

În Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Parohia Pleşcuţa, Protopopiatul Sebiş. Aici, chiriarhul locului a fost întâmpinat de părintele Alexandru Botea, protopopul Sebişului şi de părintele paroh Simion Păiuşan.

La momentul rânduit, Înaltpreasfinţia sa, a rostit un părintesc cuvânt de învăţătură, sub titlul ,,Trâmbiţa cerească”, pe temeiul pericopelor duminicii (1 Cor. 8,9; Matei 25) şi al cuvântului de învăţătură al Bisericii pentru această duminică şi cu referire la slujbele de înmormântare, prezentând modul desfăşurării celei de-a doua veniri a Mântuitorului ca o cercetare dreaptă a conştiinţei fiecăruia de către Domnul însuşi, adică a faptelor bune sau rele, faţă de care nepăsarea unora duce la omisiunea celor dintâi, tocmai atunci când sunt necesare pentru salvarea vieţii trupeşti şi sufleteşti a aproapelui. De asemenea, Ierarhul a stăruit îndeosebi asupra milei şi a milosteniei după exemplul milostivirii dumnezeieşti, fiind şi la îndemâna creştinului şi înlesnind dobândirea stării de-a dreapta tronului măririi lui Dumnezeu prin tot binele împlinit. Faptele îndurării trupeşti şi sufleteşti într-o coordonare firească sunt astăzi valorificate prin însăşi grija generală pentru asistenţa socială şi medicală, în vederea mai binelui lumii; amintind aici şi de campania donării de sânge în plină desfăşurare în cuprinsul Patriarhiei Române şi care a avut loc recent şi în Eparhia arădeană.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a săvârşit slujba de sfinţire a unui clopot, donat bisericii parohiale prin evlavia unor credincioşi localnici. Clopotul prin gllasul său parcă însufleţit, cheamă la rugăciune, la credinţa însoţită de fapte bune pentru întreaga obşte. El aminteşte glasul cerului, de judecată asupra înfăptuirilor de pe pământ pentru veşnicie, a mai amintit chiriarhul.

Biserica din Parohia Pleşcuţa a fost construită din lemn, în anul 1926. Parohia cuprinde un număr de aproximativ 150 de credincioşi.

Slujba Vecerniei şi sfinţire de cruci pentru biserica nouă din Parohia Ineu-Traian

În după masa zilei de duminică, la ceas de Vecernie, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a fost întâmpinat în Parohia Ineu-Traian de către părintele Adrian Zaha, protopopul Ineului, de către preotul paroh Sever Mocanu şi un sobor de preoţi pentru a săvârşi Slujbe Vecernie şi Slujba de sfinţire a crucilor (în număr de opt) ce urmează a fi aşezate pe turlele noii biserici.

Slujba Vecernie a fost săvârşită în biserica veche cu hramul ,,Sf.Ap. Petru şi Pavel”, după care s-a continuat cu sfinţirea crucilor, în prezenţa a numeroşi credincioşi. Cu acest prilej, chiriarhul a vorbit despre semnificaţia sfintei cruci ridicată pe acoperişul bisericilor ca urmare a Mântuitorului de către credincioşi, care sunt ei înşişi zidiţi drept pietre vii în casa lui Dumnezeu şi totodată mădulare ale Trupului tainic al lui Hristos Domnul, Capul Bisericii şi Care S-a jertfit pentru ea, a spus Înaltpreasfinţia Sa.

Părintele paroh Sever Mocanu a adus mulţumiri alese Înaltpreasfinţiei Sale pentru binecuvântarea oferită prin împreuna-slujire la acest eveniment din viaţa parohiei şi tuturor credincioşilor care s-au jertfit pentru a achiziţiona aceste cruci.

Piatra de temelie pentru noua biserică care va fi pusă sub ocrotirea Sfinţilor Ierarhi Sava Brancovici şi Ilie Iorest, a fost pusă în anul 2008, la data de 2 noiembrie, de către Înaltpreasfinţitul Părinte  Timotei, Arhiepiscop al Aradului, alături de un numeros sobor de preoţi. Lucrările la noua biserică se desfăşoară şi în prezent.

DSC_1155

DSC_1157 DSC_1158 DSC_1160

Protos. Iustin Popovici

Ineu – Traian  Ineu Traian

Pleşcuţa

Plescuta