Acţiune socială în Parohia Buhani

O pâine în dar nu este în zadar

Milostenia și postul sunt aripile rugăciunii. Rugăciunea noastră niciodată nu zboară mai repede la Dumnezeu ca atunci  când e ajutată de post și milostenie” Părintele Cleopa

Aflați într-o perioadă duhovnicească intensă, creștinul este îndemnat să-și înnobileze sufletul cu mărgăritarele cele nepieritoare ale virtuților în urcușul duhovnicesc către Praznicul Învierii Domnului.

Tocmai de aceea perioada postului, în care ne găsim, este un bun prilej de formare, deprindere și practicare a virtuților creștine, dintre care milostenia ocupă un loc de seamă.

Sf. Isaac Sirul îndeamnă creștinul să facă milostenie ceea ce are în plus și apoi să se roage lui Dumnezeu cu îndrăzneală zicând: „De ai ceva mai mult decât ce este de trebuință zilei, împarte săracilor, și apoi vino și adu cu îndrăzneală rugăciunile tale”, iar în alt loc același sfânt părinte arată că „milostenia apropie sufletul de Dumnezeu”.

Sfântul Serafim de Sarov arată care este legătura între adevăratul post și milostenie: „Adevăratul post stă ni numai în istovirea trupului ci și în a da celui flămând bucatea pe care tu ai vrea să o mănânci”.

De aceea postul este momentul cel mai potrivit moment de a nu trece cu vederea nici un sărac sau semen aflat în dificultate căci zice Sf. Ioan Gură de Aur: „Dacă vezi un sărac, nu îndemna pe altul să-l miluiască, că e ca și cum ai găsi un bulgăre de aur și ai zice altuia: Ia-l tu.”

Având în vedere însemnătatea perioadei în care ne găsim, precum și importanța milosteniei, despre care Sfântul Ioan Gură de Aur spunea:„Nimic  nu e mai puternic pentru a șterge păcatele decât milostenia”, tinerii din gurpa de cateheză ai parohiei Buhani coordonați de preotul paroh Valentin Herbei și d-na profesor de religie Romanița Horga, și-au îndreptat atenția și pașii către persoanele vârstnice și singure precum și către familiile cu probleme sociale din cuprinsul parohiei Buhani și ai filiei Minead.

Astfel, după ce au avut să identifice cazurile cu probleme din cuprinsul parohiei, tinerii din gupa de cateheză au derulat, joi-02.03.2015, acțiunea „O pâine în dar nu este în zadar”, în cadrul căreia au fost împărțite 60 de pâini persoanelor vârstnice și familiilor cu probeleme sociale.

Într-un an omagial închinat misiunii în parohie, acțiunea a avut în vedere sublinierea rolului și responsabilității misionare pe care o are parohia și membrii ei față de semenii aflați în dificultate.

De asemenea, în cadrul acțiunii, derulate cu implicarea activă a tinerilor din parohie, rod al colaborării fructuoase dintre profesorul de religie și preotul paroh, s-au urmărit  pe de-o parte formare unor competențe specifice în rândul tinerilor precum: însușirea unor învățături de credință; formarea și dezvoltarea unor abilități practice; dezvoltarea sentimentului de solidaritate creștină; aplicarea învățăturilor de credință prin situații concrete, iar pe de altă parte cercetarea și sprijinirea celor 60 de cazuri sociale din cuprinsul parohiei Buhani.

Și chiar dacă, poate, darul lor și al nostru nu a fost atât de valoros (material vorbind), gestul a adus o rază de lumină pe chipul celor mult încercați, în așa fel încât, acum la final, putem spune că „ O pâine în dar nu este în zadar!

Ne-a transmis,

preot Valentin Herbei

11105821_897624426927349_773282547_o 11117530_897625233593935_1571271031_n 11117987_897625486927243_695987465_n