Cerc pastoral- misionar la parohia Fântânele

Parohia Fântânele din protopopiatul Arad, a găzduit duminică, 26.04.2015, întrunirea preoţilor din Cercul Preoțesc nr. 6 Vladimirescu, coordonat de P.C. Preot Berceanu- Negrean Petru de la Parohia Vladimirescu I.

Întrunirea a debutat la ora 1700, în biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, prin oficierea slujbei Vecernie, săvârşită de preoţii prezenţi după care a urmat prezentarea referatului cu titlul Parohia mărturisitoae prin crez și faptă; Sfânta Liturghie, Sfintele Taine și serviciile religioase oficiate în biserica parohială, expresia unității parohiei ortodoxe române. Referatul a fost prezentat de preotul Ilota Sorin Ioan de la parohia Aluniș.

În abordarea acestei teme, preotul referent a vorbit despre importanța prezenței active în conștiente a credincioșilor la sfintele slujbe. Această prezență a credicioșilor în Biserică este deci implicată de însăși noțiunea de Biserică în îndoitul ei aspect, de comunitate a oamenilor cu Dumnezeu și de locaș în care această comunitate se adună și slăvește pe Dumnezeu, fiindcă în ea este present Hristos Însuși, prin lucrarea Sfântului Duh.

Toate sfintele slujbe , care alcătuiesc laolaltă cultul divin public, nu se săvârșesc pentru preot și pentru ceilalți slujitori ci pentru toți credincioșii, pentru popor. Însăși semnificația cuvântului leitourgia înseamnă o împreună-lucrare a preotului și a poporului în numele și interesul întregii comunități. Credincioșii nu sunt simpli spectatori sau beneficiari ai cultului, ci ei participă active și efectiv la actele de cult, acest lucru fiind tot atât de necesar, după cum este necesară participarea omului la actul mântuirii. Sfintele Taine în general și Liturghia în special sunt acțiuni sfinte care trebuie să angajeze viața spirituală a comunității întregi. Participarea activă, conlucrarea credincioșilor este absolut necesară, Sfânta Jertfă aducându-se în numele lor și pentru ei.

Credinciosul este chemat să continue în întreaga lui viață ceea ce trăiește în spațiul și în timpul liturgic. Această chemare se cuprinde și în ceea ce teologii de astăzi spun tot mai des prin formula „Liturghia după liturghie”, adică permanența liturghiei interioare în viața personală a credinciosului, atât în angajamentul public, profesional, social, familial, cât și în viața cea mai intimă. Cu alte cuvinte, chiar dacă Sfânta Liturghie din Biserica s-a încheiat cu ultimul „Amin”, atât slujitorul, cât și întreaga obște creștină care a participat la lucrarea sfințirii sunt îndatorați să continue această lucrare. „Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”, prin comportamentul nostru, prin ținuta noastră, prin răspunsul nostru permanent la chemarea lui Dumnezeu.

La finalul întrunirii, Părintele Paroh Dan Mândra a mulțumit tuturor celor prezenți, preoți și credincioși pentru participare. Seara s-a încheiat cu o agapă frățească.

ne-a transmis Pr. Sorin Ilota