Praznicul Rusaliilor la Mănăstirea Hodoş-Bodrog şi Catedrala Arhiepiscopală

La Praznicul Rusaliilor, vieţuitorii  Sfintei Mănăstiri Hodoş – Bodrog au avut bucuria de-al avea în mijlocul lor pe Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, întrucât biserica nouă a mănăstirii are hramul Pogorârea Sfântului Duh.  Înaltpreasfinţia Sa, înconjurat de un sobor ales de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

La momentul cuvenit, Înaltpreasfinţia sa a rostit cuvântul de învăţătură pus sub titlul: ,,Darurile Rusaliilor”, cu referinţă la hramurile altarelor sfintei mănăstiri, în fiecare an înzestrate cu râvna pelerinilor, concretizată prin împodobirea sfintelor locaşuri cu cele trebuitoare. Aceasta este roada darurilor Sfântului Duh prin harul împărtăşit din  plinătatea Bisericii, tuturor membrilor ei spre desăvârşire în conlucrare (cf. Isaia 11, 2; Galateni 5, 25), a subliniat Chiriarhul arădean.

Cele şapte rugăciuni care se citesc în cadrul Vecerniei la praznicul Rusaliilor, dezvăluie misterul lucrării lui Dumnezeu în lume prin Biserică. Ele sunt simbolul unei aşteptări deosebite, dar,  mai ales, se constituie într-o adevărată epicleză a Duhului Sfânt.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a sfinţit şi mobilierul nou din altarul de vară al mănăstirii, precum şi icoana de mozaic cu Cina cea de Taină.

La sfârşitul slujbei, Înaltpreacuviosul părinte stareţ arhimandritul Nestor Iovan a adus cuvânt de mulţumire Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei pentru bucuria prilejuită de poposirea sa în mijlocul obştii monahale şi a pelerinilor veniţi în număr mare la sfânta mănăstire.

În seara zilei, Înaltpreasfinţia Sa săvârşeşte slujba Acatistului Sfintei Treimi, la Catedrala arhiepiscopală din Arad, înconjurat de soborul de preoţi şi diaconi catedrali, în ziua de ajun a hramului ,,Sfânta Treime”.

La momentul cuvenit, Chiriarhul rosteşte un cuvânt de învăţătură pe tema ,,Numirile Praznicului”, şi anume:  Pogorârea Sfântului Duh, Cincizecime, Rusalii şi Duminica cea mare, din punct de vedere istoric şi simbolismul lor. Aici, Chiriarhul sfinţeşte câteva icoane de mozaic şi obiecte de cult, dăruite de credincioşi.

Protos. Iustin Popovici

1 2 3 4