Cerc pastoral misionar în Parohia Șicula, Protopopiatul Ineu

În Duminica Tuturor Sfinților, Cercul Pastoral Misionar Ineu, s-a întrunit din încredințarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, în Biserica cu Hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” a Parohiei Șicula, sub conducerea Preaonoratului Părinte Adrian Zaha, protopopul Ineului.

Seara duhovnicească a început prin săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, oficiat de un sobor de 17 preoți, pentru credincioșii adunați la acest ceas de rugăciune.

La finalul slujbei Părintele Protopop Adrian Zaha a ținut un bogat cuvântul de învățătură, bazat pe scrierile scripturistice și ale duhovnicilor zilelor noastre. Aici, părintele plecând de la Duminica prăznuirii tuturor sfinților, a subliniat importanța sfințirii vieții noastre și a urmări lui Hristos, arătând și modelul vechitestamentar în viața și încercările Noeminei și a nurorii sale Rut, care s-au făcut vrednice a intra în spița neamului din care a venit Hristos.

Referatul principal, „Parohia și biserica parohială, centrul vieții spirituale a comunității creștine ortodoxe adunată în iubirea Preasfintei Treimi”, a fost susținut de Părintele Alexandru Pop, din Parohia Berechiu, în conformitate cu tematica anului omagial. În cadrul referatului părintele a arătat că parohia a apărut pentru o mai bună organizare a Bisericii, inițial fiind episcopiile, apoi parohiile, iar mai târziu protoieriile.

Parohia este totalitatea credincioșilor botezați în Hristos, a celor ce mărturisesc aceeași credință și speranță a vieții. Biserica parohială este locul în care credincioșii prin primirea harului revărsat prin Sfintele Taine devin o făptură nouă care crește duhovnicește spre dobândirea mântuirii, care este țelul suprem al omului.

Preotul prin întreita misiune, în calitatea de delegat al chiriarhului are îndatorirea de a păzi pe credincioșii încredințați lui spre păstorire, pentru că va da socoteală de fiecare în parte în fața Judecătorului nemitarnic. Preotul paroh are menirea de a conduce comunitatea credincioșilor spre comuniunea de iubire a Sfintei Treimi. Concluzia la care a ajuns părintele referent e aceea că membrii unei comunități, deși fac pelerinaje pe la mănăstiri sau locuri sfinte, se mântuiesc în biserica parohială, care este leagănul mântuirii.

Părintele Paroh Mircea Oală a mulțumit tuturor preoților și credincioșilor care au fost prezenți în număr impresiunant la această activitate duhovnicească, în parohia sfinției sale, întrunirea încheindu-se prin participarea la o agapă frățească oferită de parohia gazdă.

Pr. Ciprian Petru Sălăvăstru

Parohia Moțiori

10443956_777358465716625_153974007_n 11325495_777359052383233_2056064679_n 11356145_777359115716560_7228414_n