Hramul Catedralei Vechi din Arad

Sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul este un prilej de bucurie duhovnicească deoarece, așa după cum ne arată troparul sărbătorii, nașterea Cinstitului Înaintemergător vestește Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Pentru slujitorii și credincioșii Catedralei Vechi din Arad sărbătoarea a constituit un îndoit prilej de bucurie, fiind hramul bisericii. Cu acest prilej s-a desfășurat un program de slujbe după rânduiala liturgică îndătinată. În seara zilei de praznic s-a oficiat slujba Vecerniei cu Litie, după care slujba Utreniei urmată de înconjurarea bisericii. În dimineața zile de prăznuire s-a săvârșit slujba Acatistului Sfântului Ioan Botezătorul și Dumnezeiasca Liturghie urmată de Parastasul pentru ctitori. În seara aceleași zile s-a oficiat Taina Sfântului Maslu urmată de slujba Paraclisului Sfântului Ioan Botezătorul.

Frumusețea și solemnitatea slujbelor au fost sporite de prezența Înaltpresfinției Sale Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului care a participat la privegherea din ajun și a slujit la Sfânta Liturghie, îmbogățind și veselind duhovnicește pe cei prezenți. În cadrul cuvântului de învăţătură pus sub titlul ,,Pomenirea dreptului cu laude”, Chiriarhul arădean, pe baza imnografiei şi citirilor praznicului (Fc 17; Jd 13; Is 40; Rm 13; Lc 1), a arătat raportul din punct de vedere teologic dintre Mântuitorul Hristos şi Înaintemergătorul Său, adică istoric şi biblic, dogmatic şi moral, insistând asupra tainei Bisericii cu făgăduinţele şi împlinirile divine a încrederii omului în purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru lume. În legătură cu sărbătorirea hramului bisericii, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a evidenţiat în continuare istoria celor 150 de ani a Vechii Catedrale arădene care ilustrează şi astăzi, în anul omagial dedicat misiunii parohiei, datoriile creştineşti după modelul dat de cei ce poartă numele sfântului ca şi a altor următori ai vieţii lui, ca de pildă Sfântul Ioan Gură de Aur şi marii duhovnici pe care îi cinstim în răstimpul menţionat. Cununa sânzienelor, legată de acest praznic, înfrumuseţează şi pomenirea drepţilor şi sfinţilor în fruntea cărora stă Botezătorul şi între care numărăm pe părinţii acestuia, Zaharia şi Elisabeta, ca şi Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana şi Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, cinstiţi aparte în Biserica Ortodoxă Română pentru adevărata misiune la înaintaşii noştri, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

Hramul din acest an a avut o semnificație cu totul aparte, împlinindu-se 150 de ani de la târnosirea bisericii, lucru evidențiat de Arhipăstorul nostru în cuvântul de învățătură, el însuși înscriindu-se în șirul iluștrilor ierarhi arădeni care au slujit în această biserică începând cu ctitorul ei, vrednicul de pomenire episcop Procopie Ivașcovici.

Prof. dr. Marcel Tang

1 2 4 5 6 7 8