Modificări în structura anului şcolar următor

Anul şcolar 2015–2016 va avea 36 de săptămâni de cursuri, prima zi de şcoală va fi luni, 14 septembrie, potrivit proiectului de ordin privind structura anului şcolar următor. La grădiniţe şi la clasele primare se poate organiza săptămâna „Şcoala altfel” în orice perioadă din semestrul al doilea, însă nu mai târziu de 27 mai.

Structura anului şcolar următor a fost publicată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, iar potrivit proiectului de ordin al ministrului Sorin Cîmpeanu, anul şcolar 2015- 2016 va avea 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare, excepţie făcând clasele terminale de gimnaziu şi liceu. La clasele a XII-a, anul şcolar va avea 37 de săptămâni, iar liceenii vor încheia cursurile în data de 27 mai 2016. Patru săptămâni vor fi dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar va avea 36 de săptămâni, iar cursurile se vor încheia în data de 10 iunie 2016. O săptămână din cele 36 va fi dedicată desfăşurării evaluării naţionale.

Primul semestru va debuta luni, 14 septembrie, şi se va încheia vineri, 18 decembrie, după această dată elevii intrând în vacanţa de iarnă care se va încheia duminică, 3 ianuarie 2016. Vor urma alte patru săptămâni de cursuri (4-29 ianuarie 2016), după care, până în data de 7 februarie, elevii se vor afla în vacanţa intersemestrială. Pentru copiii de grădiniţă şi elevii din ciclul primar mai este programată o vacanţă, între 31 octombrie şi 8 noiembrie 2015.

Semestrul al doilea va începe luni, 8 februarie 2016, cursurile fiind întrerupte doar de vacanţa de primăvară, programată în perioada 9-17 aprilie 2016. Cursurile semestrului al doilea se vor încheia vineri, 17 iunie 2016, însă elevii vor avea liber şi în zilele Sfintelor Paşti (1, 2 şi 3 mai). „În zilele libere prevăzute de lege, precum şi în ziua de marţi, 3 mai 2016, nu se organizează cursuri“, se arată în proiectul de ordin al MECS.
Absenţe la „Purtare” pentru neparticiparea la activităţile „Şcolii altfel”

Programul „Şcoala Altfel” este dedicat activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, astfel că în perioada 4-8 aprilie 2016 nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit, precizează MECS. La activităţile organizate în această perioadă vor participa elevii şi cadrele didactice care se prezintă la olimpiadele şcolare naţionale. „Elevii au obligația de a participa la activitățile pentru care s-au înscris, absențele fiind înregistrate în catalog la rubrica «Purtare». De asemenea, activitățile aprobate se vor menționa în condica de prezență a cadrelor didactice și vor fi monitorizate de conducerea unității de învățământ”, precizează MECS.

Totuşi, la clasele primare, precum şi la grădiniţe, săptămâna `Şcoala altfel~ va putea fi organizată în orice altă perioadă din semestrul al doilea, „dar nu mai târziu de data de 27 mai 2016” şi doar în urma „deciziei consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, după consultarea cadrelor didactice şi a beneficiarilor primari şi secundari ai educaţiei”.

De asemenea, în timpul primului semestru, se vor face propuneri de activităţi „altfel” atât din partea elevilor şi profesorilor, cât şi din partea părinţilor şi a reprezentanților autorităţilor locale. „După colectarea propunerilor se vor desfăşura dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral şi în comitetul reprezentativ al părinţilor, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice“, se arată în proiect. Mai departe, selecţia activităţilor propuse se va face la nivelul şcolilor, însă ţinându-se cont de implicarea, „în egală măsură, a elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor“.

Printre activităţile ce pot fi derulate în această perioadă se numără campaniile antifumat, antialcool, antipoluare, activități de voluntariat, proiecte comunitare şi de responsabilitate socială, dezbateri pe diferite teme, ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, schimburi de experienţă, vizite de studiu sau tabere.

Oana Nistor

sursa:http://ziarullumina.ro/modificari-in-structura-anului-scolar-urmator-102824.html