Vizita PS Alexander Golitzin la Facultatea de Teologie din Arad  

Facultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad a primit cu mare bucurie, în ziua de 4 iunie 2015, vizita unui oaspete deosebit: PS Alexander Golitzin, Episcop de Toledo şi profesor emerit la Universitatea Marquette din SUA. Preasfinţia Sa este binecunoscut în mediul teologic românesc datorită traducerilor publicate din opera acestuia. Prin mijlocirea Preacuviosului arhimandrit conf. dr. Teofan Mada, vicar administrativ, şi cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop Timotei, vizita ierarhului american în Arad a cuprins, pe lângă o conferinţă publică, o întâlnire cu profesorii, studenţii şi elevii şcolilor teologice arădene.

Astfel, de dimineaţă, Preasfinţia Sa a săvârşit împreună cu un sobor de preoţi, Sfânta Liturghie în capela Facultăţii. În finalul acesteia a mulţumit pentru invitaţie, pentru primire şi ospitalitatea arătată de părintele Teofan Mada, precum şi pentru bucuria oferită de către profesorii şi studenţii Facultăţii de Teologie prin liturghisirea din frumoasa capelă, încheind prin cuvintele: „Fiţi binecuvântaţi şi să aveţi spor în toate cele întru Hristos, neuitând să mă pomeniţi în rugăciunile voastre, după cum nici eu nu vă voi uita în rugăciunile mele, nădăjduind că ne vom reîntâlni în bucuria Împărăţiei lui Dumnezeu”. Din partea slujitorilor capelei i-au fost dăruite o cruce de binecuvântare lucrată artizanal din lemn şi cartea Cărarea Împărăţiei a Părintelui Arsenie Boca, ediţia în limba engleză.

În Aula Magna a urmat conferinţa dedicată studenţilor şi elevilor seminarişti. După scurta prezentare a Facultăţii arădene, oferită de Arhid. Lect. dr. Caius Cuţaru, PS Alexander a susţinut o disertaţie, tema abordată referindu-se la natura studiului teologiei astăzi: „Urmărind definiţia teologiei, aşa cum o găsim în unele dicţionare, observăm că aceasta implică un dublu aspect, de cercetare raţională, care se află la treapta de jos, urmează efortul ascetic, lectura duhovnicească şi liturghisirea, care culminează, prin milostivirea lui Dumnezeu, cu bogăţia descoperirii luminii slavei cereşti. Vă aşteaptă aşadar, iubiţi studenţi, un drum anevoios, ca urcuşul lui Moise pe Sinai. Însă nu vă opriţi niciodată!”. Disertaţia a fost urmată de o sesiune de dialog, în care Preasfinţia Sa a răspuns întrebărilor adresate de studenţi.

La final, preotul profesor Cristinel Ioja, Preşedintele Senatului universitar, a mulţumit ierarhului pentru vizită, oferindu-i în dar câteva dintre volumele editate de facultate cât şi revista Teologia.

Pr. Filip Albu

poza 2