Cerc pastoral-misionar în Parohia Horia

Dumincă, 5.07.2015, preoţii Cercului pastoral-misionar nr. 6, coordonat din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei de către PC Pr. Petru Bercean-Negrean, s-au întrunit în biserica cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” a Parohiei Horia, Protopopiatul Arad, pentru a desfăşura activităţile programate în agenda acestui cerc.

Astfel, în prezenţa unui frumos număr de credincioşi, soborul preoţilor participanţi a săvârşit cu creştinească evalvie slujba Vecerniei. La finalul acesteia, Pr. Petru Bercean-Negrean a susţinut referatul cu titlul Misiunea parohiei şi a mănăstirii azi. Din bogatul şi cuprinzătorul conţinut al materialului prezentat spicuim câteva idei: „Astăzi, societatea românească traversează o perioadă de criză prelungită, resimţită în toate laturile vieţii umane, începând de la sărăcia materială a multor persoane defavorizate, până la diminuarea valorilor spirituale şi morale din societate. În acest context, misiunea Bisericii Ortodoxe Române, adevărata maică spirituală a neamului românesc, se adresează astăzi atât celor care sunt credincioşi statornici în credinţa ortodoxă şi ajută Biserica, dar şi acelora care, din diferite motive, se îndepărtează de Biserică, sunt indiferenţi sau ostili ei. Şi unora şi altora, Biserica trebuie să le facă mai cunoscut astăzi mesajul Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, aceeaşi veste bună a iubirii milostive care transformă lumea, adică schimbă caractere şi comportamente, pornind de la înnoirea sufletului omului.

Chemată să slujească oamenilor prin cuvânt şi prin faptă, Biserica trebuie să contribuie la vindecarea şi îndrumarea spirituală a celor care sunt dezorientaţi într-o lume confuză şi fără un ideal statornic, ajuntându-i să trăiască o viaţă decentă şi binecuvântată, fundamentată nu în egoism, lăcomie şi corupţie, ci în comuniune, generozitate şi demnitate.

Misiunea comunităţilor parohiale şi monahale astăzi se bazează pe lumina Evangheliei lui Hristos şi prezenţa lui Hristos în sufletele celor care cred în El şi Îl iubesc pe El. Biserica propovăduieşte Cuvântul mântuitor al lui Dumnezeu, care poate şi trebuie să înmoaie inima împietrită de păcat, pentru a deveni o inimă generoasă şi milostivă. Specificul misiunii Bisericii nu constă în săvârşirea unor lucrări individuale, exclusiv omeneşti, ci misiunea Bisericii este împreuna-lucrare a omului cu Dumnezeu, lucrare sfinţitoare, aducătoare de pace şi bucurie, de comuniune şi mântuire.” S-a mai subliniat faptul că misiunea Bisericii cade pe seama întregului corp eclesial, cler şi mireni, care trebuie să implice în mod specific şi concret în ajutorarea celor lipsiţi de lumina adevărului Evangheliei, a celor aflaţi în sărăcie materială, a bolnavilor şi bătrânilor, a tinerilor, a familiilor dezmembrate.

Rugăciunea de seară şi cuvintele înţelepte şi mobilizatoare ale referentului au produs o puternică impresie asupra celor prezenţi, imprimându-le un imbold misionar înspre o participare şi asumare personală a misiunii creştine.

La final, preotul paroh Adrian Murg a mulţumit preoţilor şi credincioşilor pentru participare şi a oferit oaspeţilor o agapă frăţească.

Pr. Adrian Murg

S6301559