Examenul de licență la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

În zilele de 2 și 3 iulie 2015 s-a desfășurat examenul de licență la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea” a Universității ,,Aurel Vlaicu” din Arad. Astfel, la această sesiune s-au înscris 29 de candidați, dintre care 24 provin din promoția curentă, restul fiind din promoția anterioară. În prima zi a fost suținut examenul la Teologie Dogmatică, iar în cea de-a doua zi au urmat examenul la cea de-a doua probă și susținerea lucrărilor de licență în fața Comisiei. Statisticile observabile în urma acestui examen arată că media generală de promovare a cursurilor universitare, pentru această candidații înscriși a fost de 7,94. De asemenea, din cei 29 de înscriși au promovat examenul de licență un număr de 28 de candidați, cu media generală 9,14, obținută la această sesiune de licență.

Sesiunea de licență s-a încheiat cu depunerea jurământului de către cei promovați în capela Facultății de Teologie, în prezența ÎPS Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului. În cuvântul său, Chiriarhul a amintit absolvenților despre slujirea pastorală ce-i așteaptă, chiar și numai în calitatea, certificată de acum, aceea de teolog, prin care suntem chemați să dăm mărturie despre nădejdea noastră în lumea în care trăim. Astfel, Biserica își pune mari nădejdi în fiecare generație de absolvenți și fie ca această așteptare să fie împlinită de voi în toată existența vieții voastre. În finalul cuvântului, Înaltpreasfinția Sa i-a felicitat pe noii absolvenți pentru rezultatele obținute și pe dascălii și părinții care le-au fost alături pe parcursul studiilor și contribuit la formarea lor intelectuală și spirituală.

Părintele decan, Pr. Prof. Ioan Tulcan, în calitatea sa de președinte al Comisiei de licență a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru prezență și pentru cuvintele frumoase, asociindu-se cuvintelor îndemnătoare ale Chiriarhului, felicitându-i pe noii licențiați pentru efortul depus, arătând, în continuare că ,,voi vă adăugați de acum în succesiunea generațiilor anterioare, toate aceste generații atestând prestigiul acestei școli teologice de tradiție a Aradului, precum și a eparhiei noastre”. În finalul cuvântului său, preacucernicia sa i-a invitat pe abolvenți să-și continue studiile, la cursurile de masterat, prin cele două programe oferite de Facultatea din Arad.

Pr. Filip Albu

1 2 3 4 5 IMG_1167