Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu prilejul Duminicii migranţilor români (16 august 2015)

 Iubirea de Biserică şi Neam  întăreşte comuniunea românilor de pretutindeni*

Prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 25 februarie 2009, în luna august a fiecărui an, în prima duminică după marele praznic al Adormirii Maicii Domnului (15 august), există o zi dedicată tuturor românilor migranți. Cu această ocazie dorim să adresăm cuvinte de preţuire și de încurajare pentru românii plecați din Țară, în diverse părţi ale lumii.

În anul mântuirii 2015, declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept ,,Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi”, precum și ,,Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii”, este foarte necesar să reflectăm asupra rolului Bisericii de a fi misionară și mărturisitoare, în lumea de azi marcată de criză spirituală, morală şi economică, de violenţă şi migraţie.

Misiunea Bisericii noastre în diaspora este deosebit de importantă, deoarece românii migranți trăiesc cu speranța într-un viitor mai prosper, dar și cu dorul de locurile natale, de Ţară. De multe ori, mediul în care ei lucrează printre străini nu le insuflă un sentiment de pace și mulțumire sufletească, dar se regăsesc în parohiile Bisericii Ortodoxe Române din diaspora. Aici, bucuria regăsirii și trăirii credinței strămoșești, a spiritualității și a identității româneşti, a întăririi în comuniunea dătătoare de putere, mângâiere și nădejde în Dumnezeu, se împletește cu nostalgia locurilor natale, cu sentimentul de dor arzător după cei dragi, resimțit atât de puternic printre străini. Această stare de dor, asumată în mod existențial, favorizează căutarea originii și a identității profunde.

În contextul provocărilor actuale este nevoie de discernământ și de multă răbdare, dar mai ales de multă rugăciune pentru ca Dumnezeu să ne lumineze și să ne întărească în credinţă, speranţă şi iubire frăţească.

Biserica vine în întâmpinarea tuturor românilor, dar în special a celor migranți, înțelegându-le greutățile cu care se confruntă,   sprijinindu-i, încurajându-i și susținându-i prin rugăciunile ei permanente și prin activitățile ei concrete pastorale, social-filantropice şi culturale. Astfel, prin înființarea parohiilor din diaspora, prin ierarhii și preoții care slujesc cu multă dăruire de sine comunitățile de români, prin programele liturgice adaptate contextului, prin promovarea valorilor autentice ale Ortodoxiei și ale poporului român, prin organizarea evenimentelor religioase, sociale, culturale și catehetice, prin cultivarea și transmiterea tradițiilor, dar și a limbii române, Biserica Ortodoxă Română se străduiește să vină în întâmpinarea problemelor majore ale românilor migranți. În acest sens, astăzi, în afara graniţelor României există 13 eparhii ortodoxe române în care slujesc 935 de clerici, în 844 de parohii şi filii şi 28 de mânăstiri şi schituri.

Cu multă dragoste părintească, îi îndemnăm și-i încurajăm pe toți credincioșii ortodocși români din afara granițelor să cultive legătura cu slujitorii Bisericii noastre, să le solicite ajutorul și povățuirea, să se spovedească și să se împărtășească cu Sfânta Euharistie, participând la viața liturgică a parohiilor româneşti și trăind în bucuria comuniunii frăţeşti cu ceilalți români, împărtășind experiențele comune și ajutându-se reciproc. În deosebi, ne adresăm părinților români plecați la muncă în străinătate, îndemnându-i să păstreze unitatea familiei și să rămână în permanent contact cu fiii și cu fiicele lor și cu cei rămași în țară, pentru ca distanţele geografice mari să nu producă îndepărtare sufletească sau înstrăinare spirituală a unora faţă de alţii.

În acest an, Duminica migranţilor români coincide cu prăznuirea Sfinților Martiri Brâncoveni (16 august). Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu reprezintă un simbol al demnității românești, iar exemplul său constituie o lumină peste timp care ne cheamă pe toţi, indiferent de locul unde ne aflăm, să mărturisim prin viața şi faptele noastre dragostea de Hristos, de Biserică și de Neam. Sfinţii Martiri Brâncoveni ne îndeamnă să fim martori şi misionari ai lui Hristos Cel răstignit și înviat, în continuitate de duh cu înaintașii noștri care au fost ctitori de biserici şi de cultură şi care s-au jertfit pentru credință și popor, apărând valori eterne într-o lume schimbătoare şi adesea ostilă credinţei creştine.

Cu prilejul Duminicii migranţilor români, adresăm calde felicitări tuturor românilor care, cu demnitate și stăruinţă, contribuie la păstrarea, cultivarea şi promovarea spiritualității și identității românești. Ne rugăm lui Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți românii aflaţi printre străini, dăruindu-le sănătate şi mântuire, pace şi fericire, dimpreună cu bucuria de a fi iubitori de Biserică şi de Neam!

Cu deosebită preţuire şi părintească binecuvântare,

 

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

* Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu prilejul Duminicii migranţilor români (16 august 2015).