Congresului Naţional ,,Hristos împărtăşit copiilor”, la Mănăstirea Sfânta Cruce – Caraiman, din Buşteni – ediţia a VIII-a

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a debutat marţi, 22 septembrie 2015, a VIII-a ediţie a Congresului Naţional Hristos împărtăşit copiilor. Evenimentul se desfăşoară la Mănăstirea Sfânta Cruce – Caraiman, din Buşteni, în perioada 22-23 septembrie 2015.Ținta finală a educației religios-morale trebuie să fie creșterea duhovnicească a copiilor Lucrările congresului au fost deschise de către delegatul Patriarhului României, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal.

Preasfinţia Sa a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel intitulat Informare intelectuală şi formare duhovnicească în educația moral-religioasă a copiilor și a tinerilor, din care redăm următorul fragment(mesajul integral poate fi citit aici): „Educația creştină a copiilor şi tinerilor nu trebuie limitată la transmiterea de informații intelectuale, ci va urmări, în special, formarea moral-spirituală a copiilor și a tinerilor, modelarea caracterului și a personalității lor în acord cu idealul Evangheliei iubirii lui Hristos și cu lumina vieţii spirituale a Bisericii. Cu alte cuvinte, ținta finală a educației religios-morale trebuie să fie creșterea duhovnicească a copiilor și a tinerilor în iubirea faţă de Dumnezeu şi de semeni, în special prin implicarea lor atât în viaţa liturgică a Bisericii, cât și în activitățile culturale şi social-filantropice ale comunității parohiale”.La eveniment participă inspectorii responsabili cu organizarea catehezei parohiale din ţară, inspectorii pentru disciplina Religie din cadrul inspectoratelor şcolare judeţene, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, precum şi alte persoane implicate direct în dezvoltarea acestui proiect. Prima zi a CongresuluiPreasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a subliniat, în cadrul sesiunii inaugurale, nevoia unei colaborări și mai bune între responsabilii cu educația religioasă din cadrul fiecărei eparhii.„S-a dorit această formulă a congresului pe care eu o găsesc foarte utilă întrucât există prilejul concret al întâlnirii, al cunoaşterii mai profunde a responsabililor de la eparhii cu inspectorii de religie judeţeni care sunt responsabili cu predarea religiei în şcolile publice. Astfel au prilejul ca în aceste zile să identifice problemele care există, mijloacele prin care colaborarea la nivelul parohiei, dintre profesorul de religie şi preotul sau preoţii slujitori ai bisericii, se poate consolida”, a spus Preasfinţia Sa potrivit TRINITAS TV. În cadrul congresului, doamna Dana Buzducea, Director Național al Fundației World Vision România, a vorbit despre parteneriatul pe care fundația îl are cu Patriarhia Română, și a atras atenția asupra unor realități îngrijorătoare care se regăsesc în societatea românească: neimplicarea părinților în procesul educațional al copiilor, precum și riscul de abandon școlar pentru elevii de la sate.„Este extrem de important ce se întâmplă în aceste zile aici prin faptul că se află împreună în aceeaşi sală reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi ai Bisericii Ortodoxe Române care împreună pot să găsească soluţiile cele mai bune pentru educaţia creştină a copiilor noştri. Când vorbeşti despre bunăstarea copilului nu poţi să vorbeşti numai de un aspect din existenţa sa. Trebuie să te gândeşti la copil cu toate nevoile sale, inclusiv nevoile legate de sănătate, de educaţie, nevoile spirituale care devin atât de actuale şi atât de importante în zilele noastre”, a precizat Dana Buzducea.Tot acum, domnul Adrian Lemeni, Consilier Patriarhal în cadrul Sectorului Teologic-Educațional al Patriarhiei Române, a vorbit despre relația de complementaritate și nu de competitivitate care trebuie să existe între educația catehetică din Biserică și educația religioasă din școală.„Cred că este foarte important «omul viu», «modelul viu». Profesorul de religie sau catehetul cu adevărat trebuie să inspire copilului sau adolescentului ceea ce ţine de puterea de viaţă întrupată în mesajul pe care îl propovăduieşte. Nu putem să fim convingători sau să transmitem ceva edificator pentru viaţă dacă noi înşine nu reuşim să trăim credinţa pe care o invocăm”, a spus domnul Adrian Lemeni.În cadrul sesiunii de deschidere au mai vorbit domnul Romeo Moșoiu, Consilierul Ministrului Educației și Cercetării Științifice, și domnul Cătălin Pâslaru, Inspector Şcolar General pentru disciplina Religie în cadrul aceluiași Minister.„Acest congres vine cu proiecte concrete implementate de către World Vision România şi Patriarhia Română în comunităţi cu risc mare de abandon şcolar, în comunităţi sărace în România în care ne confruntăm cu o scădere a natalităţii. Suntem într-un secol în care peste tot vorbim de educaţie şi cred că este nevoie să facem mai mult astfel încât copii din România să beneficieze de o educaţie de calitate”, a spus dl.Romeo Moșoiu.Părintele Constantin Pătuleanu, expert formator coordonator în cadrul Proiectului Alege Școala!, a vorbit despre educația religioasă în viziunea unor Sfinți Părinți ai Bisericii, iar Părintele Constantin Naclad a prezentat celor prezenți raportul de activitate pe anul 2014-2015 al Programului Hristos împărtășit copiilor, al Concursului Național Mâini întinse spre lucrarea pruncilor lui Dumnezeu, și al Proiectului Alege școala! Strategie privind colaborarea între Școală și BisericăMiercuri, 23 septembrie 2015, pe ordinea de zi a congresului se află planificarea unei strategii pe termen scurt, mediu și lung pentru colaborarea între Școală și Biserică.

Patriarhul României la Congresul Naţional „Hristos împărtăşit copiilor”

La Mănăstirea Sfânta Cruce – Caraiman din Bușteni au continuat miercuri, 23 septembrie 2015, lucrările Congresului Naţional Hristos împărtăşit copiilor. Participanţii la eveniment s-au bucurat de prezenţa Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a adresat tuturor un cuvânt de învăţătură.Secularizarea este o sărăcire spirituală Patriarhul României a subliniat necesitatea unui program catehetic în rândul tinerilor.„Această împreună-lucrare a noastră este cu atât mai necesară cu cât societatea se secularizează, adică încearcă să se edifice ca viață privată și viață comunitară fără referire la Dumnezeu sau la valorile religioase. Secularizarea este o sărăcire spirituală deosebită, o mutilare a universului spiritual al omului. Ea este o problemă, nu este o soluție. Omul secularizat are un orizont foarte restrâns, închis într-un mediu teluric sau imanent fără nicio perspectivă transcendentă; totul se sfârşeşte la mormânt şi atunci aspiraţia de dreptate, de iubire veşnică, de adevăr sfânt se diminuează şi totul devine aranjament de moment. De aceea, noi ripostăm împotriva acestei tendinţe de a reduce pe om la biologie şi de a reduce viaţa omului doar la aspectul imanent, teluric, fără dimensiune spirituală. Deci, este datoria noastră de a păstra o viziune integrală despre sensul vieţii aşa cum a fost ea revelată de Dumnezeu, interpretată, apărată şi promovată de Biserică”, a spus Preafericirea Sa potrivit Radio TRINITAS. Lucrarea de profesor este o lucrare sfântă cu ecou nu doar în istorie, ci şi în eternitateTotodată, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat meritul inspectorilor de religie și al profesorilor implicați în modelarea tinerelor caractere.„Considerăm cuvintele Mântuitorului adresate celor care învaţă pe alţii ca fiind pururea actuale. Cei ce împlinesc în practică şi învaţă şi pe alţii «aceia mari se vor chema în Împărăţia Cerurilor». Cei ce se ostenesc cu educaţia, cultivarea sensului vieţii, cultivarea comuniunii sunt mari în societate ca importanţă şi fericiţi în Împărăţia Cerurilor. Aceasta ne arată că lucrarea de educator, de profesor este o lucrare sfântă cu ecou nu doar în istorie, ci şi în eternitate. Familiile unor oameni mari au dat Bisericii câte trei, patru, cinci sfinţi, cum este familia Sfântului Vasile cel Mare. Acolo educaţia are şi o dimensiune eternă ca valoare”, a spus Patriarhul României.«Hristos împărtăşit copilor» înseamnă iubirea lui Hristos împărtăşită copiilorProgramul catehetic Hristos împărtășit copiilor are ca finalitate unirea cu Hristos și creșterea în Hristos, a mai spus Preafericrea Sa.„«Hristos împărtăşit copiilor» nu este numai împărtăşania din potir, «Hristos împărtăşit copiilor» este Hristos din Evanghelie. Împărtăşania a fost instituită la sfârşitul activităţii predicatoriale a Mântuitorului şi la sfârşitul activităţii Sale pastorale când a avut grijă de cei bolnavi şi i-a vindecat, de cei flămânzi şi i-a săturat. Deci, Sfânta Euharistie este concluzia prezenţei lui Hristos în forma cea mai concentrată şi sensibilă, dar Hristos este prezent în Sfânta Evanghelie, în toate rugăciunile din timpul Sfintei Liturghii, de aceea noi spunem «Hristos în mijlocul nostru», înainte de ne fi împărtăşit. «Hristos împărtăşit copilor» înseamnă iubirea lui Hristos împărtăşită copiilor, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul simpozionului a fost stabilit şi un calendar de lucru care cuprinde ample activități educaționale pentru tineri precum și seminarii de formare, a menționat părintele Constantin Năclad, manager de proiect. Congresul Naţional Hristos împărtăşit copiilor este organizat de Patriarhia Română în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice și cu Organizația World Vision România.

sursa: basilica.ro

12036456_973380426045831_6383095092558134909_n 12038092_973380509379156_6366950663335549557_n Congres_HIC_Caraiman_1_w747_h800_q100