Evenimente academice la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an universitar 2015-2016, la Facultatea de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea din Arad s-au desfășurat mai multe evenimente academice importante.

Primul este legat de susținerea celei de-a doua teze de doctorat în tânăra dar dinamica școală doctorală a Facultății arădene. Urmând procedurile legale și regulamentare, în data de 24 septembrie a.c., în prezența ÎPS Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, candidatul Fibișan Răzvan Emanuel, și-a prezentat cercetarea intitulată: Valoarea Tradiției ortodoxe în perspectivă ecumenică, în gândirea pr. prof. dr. Ion Bria, ce a fost elaborată sub îndrumarea științifică a Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan. Din Comisie au făcut parte: Pr. Prof. dr. Constatin Rus, în calitate de președinte, iar ca membri au fost desemnați: Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan, Pr. Prof. dr. Ștefan Buchiu și Pr. Prof. dr. Sterea Tache de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, precum și Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad.

În referatul prezentat, coordonatorul candidatului, Pr. Prof. Ioan Tulcan, Decanul Facultății de Teologie din Arad a precizat următoarele: „Prezentul proiect de doctorat reprezintă a doua realizare de acest fel, în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Teologie, din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, care a început să funcționeze din anul 2011,  fiind al doilea candidat care vine în fața Comisiei de doctorat în vederea susținerii acestuia. Calitatea intelectuală și umană a autorului ei, precum și determinarea de a aprofunda o asemenea tematică, reprezintă premize dădătoare de speranță referitoare la potențialul uman și cel teologic al acestei Școli, dar și al candidatului. Încă de la începutul funcționării acestei Școli Doctorale în cadrul Facultății noastre, împreună cu colegul nostru Pr. Prof. Cristinel Ioja, am îndrumat  masteranzii și doctoranzii, să aprofundeze teme, care nu au fost deloc, sau, poate parțial dezbătute în câmpul cercetării științifice din teologia românească, pe de o parte, iar, pe de altă parte, am încurajat candidații la titlul de doctor în teologie să aprofundeze gândirea teologică a unor teologi ortodocși români, care au demonstrat prin scrisul lor, că reprezintă un potențial bogat și de mare valoare pentru teologia ortodoxă română, precum și pentru teologiile confesionale, pe care le poate aduce într-un dialog al regăsirii, al mărturisirii și al realizării unității creștine.

Lucrarea de față se înscrie în această necesitate și în acest orizont de a analiza o temă centrală a teologiei ortodoxe, aceea a Tradiției, sub variatele ei aspecte, așa cum a fost înțeleasă aceasta, de către unul din marii teologi ortodocși români ai veacului trecut, pr. prof. dr. Ion Bria.  Încă din primele pagini ale tezei autorul dă dovadă de multă pasiune în abordarea acestei teme, fiind nu de puține ori ispitit să intre în foarte multe detalii și conotații dintre cele mai diferite ale unei problematici extrem de complexe, și, pe alocuri,  foarte dificile a temei. Autorul acestei lucrări a întreprins o muncă asiduă, neobosită pentru a analiza aspectele esențiale ale Tradiției, sprijinindu-se pe opera atât de valoroasă a teologului român, dar, și extinzând analiza într-o dimensiune interdisciplinară: dogmatică, studii biblice, patrologie, istoria bisericească, studiul confesiunilor creștine, ecumenism”.

Lucrarea a fost structurată în trei părți mari, prefațate prin trei teme premergătoare analizei propriu-zise: Argument, Introducere și Stadiul actual al cercetării în literatura de specialitate. Urmează Partea întâi: Viața, opera și direcțiile gândirii teologice ale părintelui prof. dr. Ion Bria (p. 21- 78). Apoi Partea a doua: Aspecte esențiale ale Tradiției ortodoxe în gândirea părintelui Ion Bria (p.79-225) și Partea a treia: Tradiția Bisericii  Ortodoxe în perspectivă ecumenică în gândirea pr. prof. dr. Ion Bria (p. 226-349). Lucrarea de față  se încheie cu Concluzii,  prin care autorul ei se străduiește să surprindă valențele esențiale ale tezei, contribuția sa  în această problematică și să deschidă unele perspective în ceea ce privește Tradiția Ortodoxă și actualitatea ei pentru lumea creștină de astăzi.

În urma discuțiilor și a deliberărilor Comisia a fost încântată să confere titlul de doctor în teologie candidatului, felicitându-l pentru munca depusă în elaborarea tezei, transmițându-i și câteva mici observații necesare a fi luate în vedere înainte de publicarea lucrării. La rândul său, părinte Ștefan Buchiu, Decanul Facultății de Teologie din București a felicitat Facultatea pentru acrivia și seriozitatea de care dă dovadă în actul educațional și cel de cercetare, înscriindu-se astfel în elita școlilor teologice românești.

Al doilea eveniment a fost legat de vizita de evaluarea anuală a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, din partea ASRO, pentru certificare TUV (pentru standardul ISO 9001), Facultatea de Teologie fiind una din cele două selectate pe Universitate pentru această acțiune. Comisia a fost primită în aceeași zi, după amiaza, fiindu-le prezentate activitatea didactică și de cercetare, din perspectiva procedurilor de asigurare a calității. În urma discuțiilor avute cu echipa de lucru din partea Facultății, Comisia a apreciat pozitiv și laudativ înscrierea acțiunilor întreprinse în normele legale, fapt pentru care s-a și făcut un raport pozitiv, de menținere a certificărilor anterioare.

La acestea se adaugă, desigur, sesiunea de admitere la toate programele de studii, pe cele trei paliere: licență, master și doctorat, ce se află acum în derulare până la sfârșitul lunii în curs.

Toate aceste evenimente sunt dătătoare de speranțe pentru noul an universitar, nădăjduind în continuarea acestei fructuoase tradiții a învățământului teologic academic, într-o școală ce și-a înțeles mereu vocația: aceea de a sluji Biserica, prin formarea și întărirea unui corp de slujitori și teologi bine pregătiți.

Pr. Filip Albu

poza 1 poza 2