Păstor nou în Parohia Bătuţa, Protopopiatul Lipova

Duminică, 11 octombrie 2015 , credincioşii Parohiei Bătuţa şi-au primit noul păstor , pe Părintele Mircea Şirian.  Ziua a început cu Sfânta Liturghie oficiată în biserica ,,Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din Bătuţa, de către un sobor de preoţi în frunte cu P. On. Părinte Protopop Ioan Jidoi, Protopopul Lipovei.

Cuvântul de învăţătură l-a ţinut fostul paroh, Părintele Cosmin Balint de la Parohia Lipova Băi, care  a scos  în evidenţă cele patru feluri de soluri – cele patru tipuri de arhitecturi lăuntrice pe care le prezinta Mântuitorul Hristos, arătând că Mântuitorul rosteşte această pildă a semănătorului pentru a surprinde sufletul omenesc, nu doar al ascultătorilor din vremea Sa ci şi comportamentul omului contemporan în faţa Cuvântului lui Dumnezeu.

După Sfanta Liturghie, a urmat instalarea Preotului paroh nu înainte ca P.On Părinte Protopop Ioan Jidoi să rostească câteva cuvinte despre bogata activitate a  Preotului  Balint Cosmin, fost preot paroh aici .

Apoi P. On. Părinte Protopop Ioan Jidoi a instalat noul preot paroh înmânându-i Evanghelia, ca semn al vestirii cuvântului lui Dumnezeu, crucea, ca semn al biruinţei asupra celui potrivnic, precum şi cheile Sfinte Biserici.

După instalare noul preot paroh , plecând de la un citat al Sf. Matei Evanghelistul ,, Mergând ,învăţaţi toate neamurile…” ( Mt. 28,19), a arătat că este conştient de marea responsabilitate de a fi păstor de suflete. A adus apoi smerite mulţumiri tuturor acelora care au ales să fie prezenţi la acest eveniment important din viaţa Sfinţiei sale , nu înainte de a-i mulţumi lui Dumnezeu pentru darurile revarsate neîncetat  asupra sa şi IPS Dr.Timotei, Arhiepiscopul Aradului,dimpreună cu Venerabilul Consiliu Eparhial, pentru încrederea acordată.

A urmat apoi o agapă frăţească.

a transmis, Preot Cosmin Balint