Cerc misionar în parohia Iosăşel, filia Iosaș

În data de 15.11.2015, preoţii din cadrul Cercului Pastoral-misionar Nr.3 Gurahonţ, coordonat, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Timotei, de către preotul Moţ Crăciun-Dorel, s-au întrunit în filia Iosaș, parohia Iosășel, în biserica cu hramul „Buna Vestire” din protopopiatul Sebiş.
În cadrul acestei întrunirii s-a săvârşit Sfânta Taină a Maslului la care au luat parte credincioșii parohiei şi a parohiilor învecinate.La Sfânta Taină alături de preoții apaținători cercului a luat parte și Preaonoratul Părinte Protopop Botea Alexandru, care a rostit un cuvânt de învățătură adecvat perioadei începutului Sfântul Post al Nașterii Domnului, îndemnând credincioșii la iubire față de Dumnezeu și față de aproapele materializată prin milostenii.
Având în vedere că Sfântul Sinod a proclamat anul acesta, ca „An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi” și „An comemorativ a Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii” au fost susţinute temele: 1.Misiunea parohiei în integrarea tinerilor în viața comunității a parohiei.2.Sfântul Ioan Gură de Aur – despre familia creștină.3.Mânăstirea și rolul ei în viața credincioșilor. Temele au fost tratate şi prezentate de părintele coordonator Moț Crăciun Dorel de la parohia Gurahonț.
În cuvântul său, părintele Moț, la început a salutat prezența părintelui Protopop Botea Alexandru, după care a mulțumit preoților aparținători cercului pastoral Gurahonț, pentru buna desfășurare a cercurilor pastorale în anul care se apropie de sfârșit, pentru felul și înălțimea duhovnicească cu care au tratat temele, fiecare la rândul său, realizându-se un folos duhovnicesc, atât pentru preoți cât și pentru credincioșii fiecărei parohii.
Vorbind despre Misiunea parohiei în integrarea tinerilor, părintele spunea că e de datoria parohiei când este vorba de tineri, de a căuta forme noi de misiune, adecvate timpului pe care îl trăim.Bazată pe comunitatea euharistică, parohia trebuie să ofere celor tineri, precum și celorlalți membri ai ei, ambianța unei viețuiri creștine autentice.Preoții prin misiunea lor și credincioșii ca membri activi în misiunea bisericii, trebuie să lucreze în așa manieră ca tinerii să rămână sau să devină iubitori și următori de Hristos, “gustând și văzând cât de bun este Domnul”, bucurându-se în același timp, de entuziasmul, veselia și dorința de libertate specifică vârstei lor, dar ținând în aceeași măsură cont de ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel când zice: “toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos”.La nivel de parohie, tinerii trebuie să se bucure, luând parte la activități culturale, coruri bisericești, precum și făcând parte din organele de conducere ale bisericii.
În cea de a doua temă, părintele sublinia faptul că pentrul Sfântul Ioan Gură de Aur, tema familiei creștine, reprezintă una din principalele preocupări moral-creștine.Vorbind despre raportul din soț și soție, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, că între cei doi există un tipar de ordine, un tipar al egalității marcat de diferențe.În acest sens fiecare este chemat să exercite îndatoriri specifice, pentru care fiecare dintre soți a primit aptitudini specifice, cu precizarea că fiecare “trebuie să poarte prin iubire sarcina unuia altuia “ atunci când e cazul.
Modelul familiei creștine în opera Sfântul Ioan Gură de Aur are la bază omul ca încununare a creației lui Dumnezeu.
Au urmat discuţii pe marginea temelor prezentate.La cercul pastoral au luat parte şi cântăreţii bisericeşti din parohiile învecinate.
În finalul întâlnirii, preotul paroh Vesa Ioan a mulţumit tuturor pentru participare.Seara s-a încheiat cu o agapă fraţească.​
​Moț Aurelian Iulian

image image