Întreită bucurie la Seminarul Teologic Ortodox din Arad

În ziua de joi, 28 ianuarie 2016, la Seminarul Teologic Ortodox Arad – cu binecuvântarea și în prezenţa Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei,  a avut loc un eveniment cultural de o mare însemnătate.

Ca în fiecare an, la inițiativa directorului instituției, Pr. Prof. Pompiliu Gavra și cu implicarea tuturor cadrelor didactice, s-au sărbătorit 3 evenimente ce au marcat și marchează în continuare istoria, cultura și viața Bisericii, dar și a statului în această lună a lui Gerar. S-a evidenţiat împlinirea a 166 de ani de la nașterea Luceafărului poeziei româneşti, Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850), 157 de ani de la Unirea Principatelor Române – Moldova și Țara Românească – sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza (24 ianuarie 1859) și ziua de 30 ianuarie, zi de pomenire a Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur – hramul şcolilor teologice.           

În prezentarea Arhid. Prof. Tiberiu Ardelean, serbarea a debutat cu o rugăciune sub forma ei cântată „Rugăciune” – I.P. Pasărea, după care 3 elevi din clasa a XII a, Sorin Andra, Raul Bele şi Cătălin Drăgan, au prezentat referate cu privire la viaţa şi opera Sfinţilor Trei Ierarhi, contribuţia lor hotărâtoare, atât la formarea învăţăturii celei adevărate, cât şi în păstrarea şi răspândirea ei. Corul Seminarului, dirijat de Prof. Adrian-Ştefan Bugyi a intonat Troparul Sfinților Trei Ierarhi.                                                                      

Momentul eminescian a fost pus în lumină prin recitarea de poezii şi interpretarea de piese muzicale pe versuri de Eminescu, după cum urmează: Sara pe deal – grup de fete, Adânca mare… Maria Bumb, Răsai asupra mea… Viorel Curtuţiu cl. a XI a, îndrumător prof. Irina Ancuţa, apoi am ascultat câteva scrisori de corespondenţă între Eminescu şi Veronica Micle, redate de câţiva elevi din cls X şi XI: Denisa Mureşan, Andreea Vand, Răzvan Hobincu şi Claudiu Indrei – sub directa povăţuire a doamnei prof. dr. Lia Faur. Iar la finele „momentului Eminescu” am audiat tot în interpretarea corului seminarului, piesa Doină.

În ultima parte a spectacolului s-a evidenţiat prin poezie, cânt, istorie şi teatru, rolul pe care l-a avut Biserica Ortodoxă Română l-a înfăptuirea Unirii Principatelor sub Alexandru Ioan Cuza, la 24 ianuarie 1859. Ciprian Lipovan din cl. a XI a, a recitat poezia Cuza Vodă – de Vasile Alecsandri, apoi, au fost prezentate două referate: unul de istorie bisericească pregătit de Alexandru Roşca tot din cl. a XI a, şi altul de istorie pură întocmit de acelaşi elev, Ciprian Lipovan. Grupul de fete a interpretat Limba românească, iar corul Seminarului a încântat auditoriul cu piesa Sus inima români de N. Oancea. Spectacolul din această seară desfăşurat cu înalta binecuvântare a Întâistătătorului eparhiei Aradului dr. Timotei, s-a încheiat cu piesa de teatru Unirea, în regia doamnei prof. dr. Lia Faur, şi cu actori din cl. a X a.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, felicitându-i pe toţi ostenitorii acestui eveniment cultural, elevi şi dascăli deopotrivă, a subliniat rolul pe care Sf. Părinţi şi cu precădere Sf. Trei Ierarhi, l-au avut în literatura universală, făcând trimitere la Paulin de Nola şi Niceta de Remesiana, ultimul evidenţiind frumuseţea şi metrica versurilor în limba latină, a cântării Te Deum laudamus. Părintele Arhiepiscop şi-a încheiat excursul, trasând o paralelă între Eminescu şi Părinţii Bisericii.

Spectacolul s-a încheiat cu tradiţionala „Hora Unirii”.

Arhid. prof. Tiberiu Ardelean

1

3

4

5

6