CERC PASTORAL-MISIONAR ÎN PAROHIA DEZNA, PROTOPOPIATUL SEBIȘ

Duminică, 28 februarie, preoții din cercul misionar-pastoral Sebiș I, Protopopiatul Sebiș, conduși din încredințarea ÎnaltPreasfințitului Timotei Seviciu de pr. Valentin Herbei s-au întrunit în străvechea Biserică cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din Parohia Dezna.
În prima parte a întrunirii a fost oficiată Taina Sfântului Maslu de către un sobor de 11 preoți în prezența unui impresionant număr de credincioși și tineri.
În cuvântul de învățătură, pr. Valentin Herbei a subliniat importanța colaborării dintre Familie, Școală și Biserică, care trebuie să ajute tinerii să nu risipească darurile cu care sunt înzestrați de Dumnezeu, ci să le cultive și să le dezvolte spre bucuria părinților și slava lui Dumnezeu.
Un moment deosebit l-a constituit programul oferit de către tinerii Școlii Generale Dezna, care coordonați de către d-na profesoară de religie Livia Confideratu, au evocat prin cântece și poezie rolul mamei în viața copilului, ca un mărțișor artistic în preajma zilelor de 1 și 8 martie, prin care și-au exprimat recunoștința față de cele ce le-au dat viață.
Totodată pentru acest moment, în cadrul atelierului de creație din orele de religie, ei au confecționat mărțișoare care la ieșirea din biserică au fost puse spre vânzare, veniturile fiind folosite în scopuri caritabile.
Pentru osteneala depusă în pregătirea programului susținut, tinerii au fost răsplătiți la final cu iconițe și dulciuri.
Preotul paroh, Radu Bătrân a adus mulțumiri preoților și credincioșilor prezenți, precum și cadrelor didactice și tinerilor pentru momentul oferit, arătându-și deschiderea Bisericii pentru a colabora și pe mai departe cu Școala și Familia în vederea derulării unor acțiuni comune care să ofere o educație sănătoasă tinerilor din cadrul parohiei.
În partea a doua a întrunirii, Pr. Flavius Suciu de la Parohia Rămnușa, în conformitate cu tematica anului omagial 2016, a susținut referatul cu tema: „Formarea spirituală a tinerilor în cadrul familiei.”
În cadrul referatului, s-a subliniat rolul primordiar pe care îl are familia ca prim factor de educație în viața copilului, arătându-se că mediul familial oferă copilului primele ocazii de stabilire a unor relații sociale, de comunicare afectivă și verbală cu cei din jur.
Astfel activitatea din familie prezintă primul model care stimulează iniţiativa copilului în acţiuni umane. Climatul familial de care beneficiază copilul îşi pune amprenta pe personalitatea sa. Unui climat familial sănătos îi este proprie o coeziune spirituală trainică, cu adânci implicaţii pozitive.
Întemeiată prin Sfânta Taină a Cununiei care obligă la responsabilitate şi care oferă harul dumnezeiesc, familia este mediul de formare şi dezvoltare al adevăratelor virtuţi şi totodată drum spre îndumnezeire împreună cu Hristos.
Însă pe lângă obligațiile materiale față de proprii copii, părinții au și obligații spirituale. În acest sens Sfântul Ioan Gură de Aur spune: ,,Se cuvine, dar ca și părinți, tata și mama să nu se zbată să lase copiilor numai bani mulţi și avuţie multă, ci mai ales cum să-i poată să-i facă bogați în modestie, în bunatate şi în înţelepciune. Să-i facă să nu simtă lipsa de prea multe numai din ale trupului, ci mai ales să se dorească după bunătate, după iubire și modestie”.
Veșnicul de pomenire Preafericitul Părinte Teoctist sublinia: „Nu pot trece cu vederea rolul şi pilda părinţilor de familie de a veghea cu grijă la creşterea copilaşilor spre a-i înscrie la şcoală, spre a-i îngriji în familie pentru ca în societate să se comporte după tradiţia noastră creştină și românească.”
Tot Sfântul Ioan Gură de Aur aminteşte părinţilor: ,,Purtaţi, dar, grijă mai ales de curăţenia sufletească a copiilor voştri şi de bunul lor simţ, căci acestea sunt cele mai preţioase podoabe ale lor”.
Astfel familia este „Biserica de acasă”, unde părinții au dreptul şi responsabilitatea educaţiei religioase, fundamentată pe dreptul natural de părinte şi pe calitatea lor de creştini angajaţi în viaţa de familie prin Sfânta Taină a Cununiei: ,,Fiecare părinte în casa sa, din moment ce este în fruntea casei sale, trebuie să considere că-i revine o responsabilitate ca de episcop în ceea ce priveşte credinţa celor din casă, ca nici unul dintre ei să nu cadă în erezie, nici soţia, nici fiul, nici fiica, nici măcar sluga, pentru că şi aceasta a fost cumpărată cu mare preţ.”
În cele ce au urmat au avut loc discuții despre importanța pe care o constituie „parohia ca și element esențial al pastorației tinerilor”, subliniindu-se că o atenție prioritară a Bisericii ar trebui să se îndrepte către lucrarea misionară în rândul tinerilor, preotul având posibilitatea să creze felurite momente misionare la nivelul parohiei, iar ora de religie constituie un prilej benefic în acest sens, obligând la o colaborare eficientă între preotul paroh și profesorul de religie.
Totodată s-a dezbătut și „problematica cântării în Biserica Ortodoxă Română”. Ori în fața dificultăților cu care se confruntă mai ales parohiile din mediul rural, în ceea ce privește lipsa cântăreților bisericești, preotul trebuie să insufle și să împărtășească tinerilor cu aptitudini în acest sens, dragostea față de cântarea cultică și strană.
Seara s-a încheiat cu o agapă frățească oferită de către parohia gazdă.

​​​​​​​Pr. Valentin Herbei

image

image

image

image

image