Liturghie arhierească şi adunarea comemorativă a Oastei Domnului în Parohia Arad-Grădişte

Duminică, 28 februarie 2016 (a Întoarcerii Fiului risipitor),  Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul ,,Sfinţii Arh. Mihail şi Gavriil” a Parohiei Arad-Grădişte, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Din sobor au făcut parte  pr. Viorel Merluşcă , pr. Teodor Gorea  şi diacon Călin Teuca – dar şi  preoţii Oastei Domnului: pr. prof. dr. Vasile Mihoc, pr. Iosif Toma, de la Sibiu, pr. Ionel Marini, de la Teiuş şi ierom. Pimen Lupu de la Certege.

În fiecare an, la această dată, s-a îndătinat comemorarea trecerii la cele veşnice a celui ce a fost preşedintele pe ţară al Oastei Domnului, fratele Moise Velescu. De la trecerea sa în veşnicie s-au scurs 8 ani.

Cuvântul de învăţătură la Sfânta Liturghie a fost rostit de către pr. prof. dr. Vasile Mihoc care a vorbit despre Pilda Fiului Risipitor, accentuând dragostea tatălui, pilda fiind numită chiar ,,Pilda Tatălui risipitor”, tatăl risipind iubirea cu cei doi fii ai săi, iubire ce l-a însoţit pe cel mezin chiar şi în ţara cea depărtată, aşteptând întoarcerea lui. PC părinte a arătat, referindu-se şi la celelalte pilde din acelaşi capitol 15 al Evangheliei după Luca (Pildele oii celei pierdute şi a drahmei pierdute), că Dumnezeu îl caută pe fiecare om, în iubirea Sa, nefiind mulţumit cu procente, aşa cum se vorbeşte în societatea de azi. ,,Dumnezeu nu ştie calcula în procente, aşa cum nici o mamă cu zece copii, nu se poate mulţumi cu gândul că nouă sunt bine şi unul nu (90%!), rugăciunea şi gândul ei fiind mereu la cel plecat sau necăjit”.

După Sfânta Liturghie s-a săvârşit Parastasul pentru fratele Moise Velescu. Începând cu orele 14.30 părinţii şi fraţii Oastei Domnului s-au întâlnit pentru adunarea comemorativă dedicată înaintaşului arădean, adunare desfăşurată în prezenţa  Chiriarhului locului. Înaltpreasfinţia Sa, atât la parastas cât şi la adunarea comemorativă, în cuvântările rostite cu tema ,,Templul Duhului Sfânt” (pe baza citirilor scripturistice ale duminicii: I Cor. 6; Luca 15), s-a referit atât la lucrarea misionară a Oastei Domnului cât şi la contribuţia celor care s-au numărat merituos în rândurile ei în unitatea Bisericii. S-a subliniat, de asemenea, că în această activitate tipărirea cărţilor a însemnat o contribuţie la cunoaşterea învăţăturii de credinţă şi a valorilor morale ale societăţii, fapt ce trebuie urmat mereu, cu atât mai mult cu cât anul în curs este omagial pentru educaţia religioasă a tineretului creştin ortodox şi totodată al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanu şi al tipografilor bisericeşti, a amintit Chiriarhul. De asemenea, au fost pomeniţi înaintaşii de seamă ai Oastei, mărturia lor înaintea societăţii, aceştia reprezentând modele pentru noi, cei de azi.
la această întrunire au participat fraţi de la Cluj, Galaţi, Sibiu, Iaşi, Teiuş, Arad.

Diac. Călin Teuca

 Oastea 2016 016-0

Oastea 2016 031