Slujire arhierească la Spitalul municipal din Arad

În Duminica a XVI-a după Rusalii, Preotul Dan Magda, bolnavii şi personalul medical de la Spitalul Clinic Municipal Arad, Secţia Boli Cronice precum şi credincioşii din zonă care vin să se roage în paraclisul, purtând hramul ,,Sfântul Arhidiacon Ştefan”, au avut bucuria duhovnicească de a-l avea în mijlocul lor pe Înaltpreasfinţitul Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a oficiat aici Sfânta Liturghie arhierească.
În cuvântul de învăţătură, sub titlul ,,Măsura darului” Ierarhul a tălmăcit potrivit citirilor zilei (II Cor. 6, 16-18, Matei 25, 14-30) și a Cazaniei Duminicii a XVI-a după Rusalii, cu privire la „răsplătirea muncii de sporire a înzestrării fiecărui om, căci nimeni nu este fără un dar de la Dumnezeu, adică viață, sănătate, putere de realizare a rostului în lume. De aceea este necesară pentru mântuire conlucrarea întregii ființe omenești cu harul divin, lenevia fiind condamnabilă ca o neîmplinire a scopului vieții și alunecare în cele păgubitoare. Încă și apelarea la ajutorul aproapelui spre împlinirea îndatorată, este o strădanie echitabilă, căci cel ce stă nelucrător trebuie să aibă grija de a nu cădea (I Cor.10).
În biserica, drept casa lui Dumnezeu din cadrul unei case de sănătate, se primește îndemnul de a avea în grijă cu precădere, atât sănătatea trupească cât și sufletească în unitatea ființei umane aflate sub Pronia dumnezeiască.
Trebuie valorificat deci darul fiecăruia pe măsura adevărată a celor care Dumnezeu însuși înzestrează mereu pe fiecare credincios, sunt de râvnit darurile cele mai mari, dar pentru fiecare și toți credincioșii, revine datoria de a mulțumi lui Dumnezeu pentru toate.” a menţionat Înaltpreasfinţia Sa.
Aflat în imediata vecinătate a Centrului eparhial, imobilul care deserveşte unitatea spitalicească este proprietatea Arhiepiscopiei Aradului, construit în anul 1912, în timpul arhipăstoririi episcopului Ioan Ignatie Papp, pentru a servi ca internat diecezan al Şcolii de Fete. Situat în încintă, paraclisul existent aici este de aceiaşi vârstă cu spitalul şi după anul 1990 a fost redat destinaţiei iniţiale, aceea de locaş de cult, fiind deservit de preoţii cu activitate social- caritativă care deservesc spitalele municipiului Arad. În fiecare an Înalt Preasfinţitul Timotei a inclus în itinerarul pastoral o vizită canonică la acest aşezământ legat dintru început de Eparhia arădeană.
Ziua de astăzi fiind un popas aniversar, la împlinirea a 40 de ani de la momentul întronizării în demnitatea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului, cu acest prilej au fost rostite rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Întâistătătorului Eparhiei arădene. Pentru osteneală, dar şi pentru permanenta purtare de grijă, părintele Dan Magda, deservent al acestei unităţi sanitare, a mulţumit Chiriarhului în numele conducerii instituției, al credincioşilor prezenți cât și în nume personal, în semn de recunoștință și prețuire înmânând în numele celor amintiți un coș cu flori.

Pr. Silviu Faur