Personalitatea Părintelui Sofronie Sakharov marcată în manifestările „Filocalia” din Arad

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a avut loc luni, 07.03.2016, conferința publică a Părintelui Nicolae Sakharov de la Essex, în care a fost evocată persoanlitatea Părintelui Sofronie Sakharov. Teatrul Clasic „Ioan Slavici” s-a dovedit a fi neîncăpător pentru cei apropae 750 de participanți veniți din țară și străinătate, care au avut fericitul prilej de a asculta o expunere foarte elaborată, precisă, profundă și înălțătoare, care a atins multe teme actuale ale vieții de astăzi, în special cele legate de căsătorie, educație și viața duhovnicească.

O expunere cu totul deosebită a fost și cea consacrată teologiei și spiritualității Părintelui Sofronie, luminii vieții sale duhovnicești lăsată ca moștenire nouă tuturor. Părintele Sofronie a fost un teolog al Luminii „prin a cărui lucrare înlăuntrul celui ce se pocăieste, se vădește o minunată floare: Persoana-Ipostasul. Iar noi recunoaştem că acestui principiu din noi îi este propriu a purta în vecinicie o negrăită, o măreață şi sfântă viață. Lumina lui Hristos este „energia” Dumnezeirii, viața cea nefăcută, fără-de-început a lui Dumnezeu Treimea. Aceasta, energia-lucrarea, este proprie şi Tatălui şi Duhului Sfânt. În Ea cunoaştem şi pe Tatăl, și pe Duhul Sfânt, şi pe Fiul Cel Unul-născut. Când această lumină, prin bunăvoirea lui Dumnezeu, ne umbrează, atunci principiul ipostatic din noi, din potențialitatea care era la naşterea noastră, se actualizează şi devine în stare „a vedea” pe Dumnezeu (cf. Mt. 5:8), a primi puterea Sa ființială, bogăția vieții lui Dumnezeu Însuși. Pe pământ, omul nu poate încăpea absoluta desăvârșire a Dumnezeirii, dar prin lucrarea Duhului Sfânt el se cunoaşte a fi legat de Cel Care este cu adevărat Făcătorul a toată viaţa şi Singurul Centru a tot ce fiinţează.”

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????