Conferinţa „Dimensiunile educației religioase”, la Arad

Dimensiunile educației religioase a fost tema conferinței de luni, 07 martie 2016, susținută de Părintele Nicolae Sakharov, la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, din Arad. Evenimentul a avut binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului și contribuția  Pr. Lector. Univ. Dr. Vasile Pop care s-a ocupat de organizarea manifestării, informează Arhim. Teofan Mada, vicar eparhial. 

„Prin iubire cineva poate să descopere calea Adevărului şi a cunoaşterii adevărate”

În dialogul său cu studenții, Părintele Nicoale a reliefat dimensiunea educației ortodoxe: „Părinţii răsăriteni au subliniat particularitatea cunoaşterii hristocentrice, drept o cunoaştere în şi prin iubire, adică o cunoaştere a iubirii între cel care cunoaşte şi cel care este cunoscut. În iubire şi prin iubire cineva poate să descopere calea Adevărului şi a cunoaşterii adevărate. În această cunoaştere iubirea se prezintă realmente ca fiind legătura desăvârşirii. De asemenea, această caracterizare a iubirii, ca legătura desăvârşirii, se referă şi la plinătatea cunoaşterii prin iubire, în care cunoaşterea se transformă într-un eveniment sau fapt deschis şi participabil. În acest mod, cunoaşterea devine o realitate dinamică, deschisă şi relaţională, şi nu un proces închis, numai spre sine sau unul exterior omului. Desigur, ea nu este nici strict umană şi nici în exclusivitate divină, ci este realitate divino-umană”.

„Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis”

„Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis” (In. 17,3). Această frază  arată că esenţa cunoaşterii este un fapt duhovnicesc, relaţional divino-uman, ce se identifică cu viaţa şi afirmă viaţa, pentru a se uni ambele cu iubirea lui Dumnezeu, în Iisus Hristos. Caracteristica fundamentală a cunoaşterii neo-testamentare este coincidenţa dintre cunoştinţă şi iubire”, a spus  Părintele Nicoale Sakharov în cadrul conferinței „Dimensiunile educației religioase”, la Arad.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????