Săptămână duhovnicească in Parohia Petriș

“Vremea este a pocăinței, vin către Tine, Făcătorul meu; ridică de la mine lanțul cel greu al păcatului și ca un Indurat, dă-mi iertare de greșale. Să nu mă urăști, Mântuitorule, să nu mă lepezi de la Fața Ta, ridică de la mine lanțul cel greu al păcatului și ca un milostiv, dă-mi iertare de greșale.” Sf. Andrei Criteanul (660-740).
Și în acest an am reușit să ne strângem în Biserica strămoșească din Petriș de la ora 18.30 pentru slujba Pavecerniței și a Canonului celui Mare după rânduiala Triodului din prima săptămână a Postului Mare ce am numit-o săptămâna duhovnicească datorită invitaților de seamă care ne-au trecut pragul și au abordat teme folositoare vieții în Hristos.
În prima seară am avut invitat pe Părintele Prof. Pompiliu Gavra director al Seminarului Teologic Ortodox din Arad, care ne-a vorbit despre Post ca ascultare de Dumnezeu, dacă Adam în Rai se împotrivește poruncii dumnezeiești de a “nu manca” (Fac. 2,17), noi în vremea postului vrem să arătăm că ne facem ascultatori și avem puterea de a nu manca din alimentele de proveniență animală. Părintele a mai precizat despre felurile postului: negru, ajunarea până seara, uscat, cu ulei sau post obișnuit, săptămâna albă – doar fără carne; vorbind și despre cei care sunt scutiți de Biserică să postească în aceasta vreme, cei bolnavi, bătrânii peste 70 de ani, femeile care alăptează și copiii. În încheiere îndemnându-ne să ne silim să postim, să ne rugăm și să facem fapte bune pentru a gusta din Dumnezeu prin Sfintele Taine și a vedea că “bun este Domnul” ( Ps.33,8).
În seara zilei de Marți am avut invitat pe Părintele Prof. Dr. Călin Dragoș care ne-a vorbit despre Păcat și Înviere în concepția Fer. Augustin, aducând aminte de Învierea ficei lui Iair cum Hristos s-a dus la casa lui , cei de acolo râdeau de Hristos și nu erau îngroziți de moartea unui tânăr însă Hristos produce minunea prizând-o de mână și zicându-i “Fică ție zic, scoală-te!” (Ev.Marcu 5,41) de aici putem observa că păcatul pleacă din familie însă Hristos tămăduiește pe cei ce caută îndreptarea. Putem observa cortegiul morții când văduva din Nain iși conduce singurul fiu spre groapă și se întalneste cu Alaiul Vieții ce îl are în frunte pe Hristos care înviei pe fiul văduvei, aici apare păcatul public , în societate ajungând la acea stare de pătimire când nu ne mai ferim de cei de lângă noi, păcătuind în văzul tuturor însă și de această dată Hristos intervine asupra stării cazute a omului și îl inviază în văzul tuturor ridicându-l din starea de moarte. Învierea lui Lazăr cel ce murise de patru zile iar surorile Marta și Maria erau supărate pe Izvorul Vieții care nu a ajuns mai din vreme ca Lazăr să nu moară, Evanghelia relatează că Lazăr intrase în putrefacție și mirosea urât așa cum ajungem să fim și noi când sufletul nostru este prins în patimi și păcate, viața noastră duhnește a moarte, însă Hristos cel ce este Izvorul Vieții arată că timpul este relativ și îl stigă cu poruncă: “Lazare, vino afară!” (Ev.Ioan 11,43) pentru aceasta trebuie să avem grijă de trupul noastru să îl alipim de Hristos nu de desfrânare căci ne v-om prezenta cu el la Judecata de Apoi ca niște condamnați la Înviere!
În seara zilei de miercuri în mijlocul nostru a poposit Pr. Casian Blaga de la Parohia Julița care ne-a vorbit despre Rugaciune felurile, importanța , rostul rugăciunii atrăgând atenția că rugăciunea este convorbirea liberă și constientă a omului cu Dumnezeu, ea este în rânduială precum sunt și slujbele Bisericii care nu încep dezorganizat ci cu binecuvantarea preotului apoi cu psalmii randuiți la vremea cuvenita citirea canonului de pocaință apoi cântările Cu noi este Dumnezeu si Doamne al puterilor terminând cu rugăciunile înaintea Icoanei Maicii Domnului și a Mântuitorului și ectenia “pentru pacea lumii” care ne indica finalul prin ecfonisul “pentru rugăciunile Sfinților Părinților nostri…” așa și acasă la rugaciunea personală începând cu Împărate ceresc în care avem invocația Duhului Sfânt, “… vino și te sălășluiește întru noi…” zicându-ne pe final că rugăciunea trebuie să fie neîncetată și neîntreruptă și în timpul zilei când putem zice: “Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluiete-mă pe mine păcătosul/păcătoasa” astfel tinând mintea la Dumnezeu prin rugăciunea de toată vremea!
În a patra zi a săptămânii duhovnicești în ultima parte a Canonului celui Mare am primit vizita Pr. Ion Laurențiu Suba de la Parohia Căprioara și Valea Mare care ne-a ținut un bogat cuvânt de învățătură despre Pocăință și Euharistie care sunt Sfinte Taine și sunt instituite de Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, iar noi trebuie să ne silim mai cu seamă în perioada postului de a ne apropia de spovedanie cu inimă curată și cu un proces al conștiinței care ne stă la baza vieții ca Judecător și să reușim cu dezlegarea duhovnicului de a primi pe Hristos în trupul nostru pentru a ne face ascultători de cuvântul Mântuitorului: “Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el…” (Ev.Ioan 6,56), cu mențiunea de a aduce copii la Biserică, până la 7ani ce se pot împărtășii fără spovedanie după rânduiala Bisericii.
În seara zilei de vineri așteptăm pe Pr. Romulus Francescu de la Parohia Toc care ne va vorbi despre Ortodoxie și celelalte culte recunoscute din România o abordare istorică.
Am mulțumit credincioșilor pentru frumoasa prezență dar mai ales pentru răbdarea de care au dat dovadă având în vedere că aceste slujbe se fac doar o dată în an, preoților care sau străduit să ajungă în mijlocul parohiei noastre și seriozitatea cu care au tratat temele abordate din acest an. Aducem doxologie lui Dumnezeu Celui Slăvit în Treime pentru toate darurile sale cele bogate!

Pr. Ștefan Dimitriu,
Parohia Petriș pe Mures

image

image

image

image

image