Seară Duhovnicească în Parohia Ortodoxă Cintei

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Dr. Timotei Seviciu Arhiepiscopul Aradului, parohia ortodoxă Cintei organizează de 15 ani evenimente duhovniceşti şi pastoral-misionare.
În acest context al binecuvântării chiriarhului la ceasul Vecerniei părintele paroh, a avut ca invitat pe Preacuviosul Părinte Dionisie Ignat, duhovnicul Sfintei Mănăstiri de la Albac din Arhiepiscopia Alba Iuliei., A fost oficiată slujba Vecerniei urmată de Pavecerniţa Mare în cadrul cărora s-au rostit rugăciuni pentru conducerea bisericească şi pentru folosul duhovnicesc al credincioşilor.

După Sfânta Slujbă Preacuviosul Părinte Dionisie a susţinut conferinţa intitulată:,, Puterea iertării păcatelor,,. Pornind de la textul evanghelic:,, Şi toţi se minunau de o astfel de putere pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor,, părintele a arătat că:,, Nu este vorba de puterea de a vindeca trupurile slăbănogite ci de puterea de a vindeca sufletele din slăbănogirea adusă de păcat. Această putere se cheamă harul lui Dumnezeu pe care Hristos a dat-o după Înviere în mod special Apostolilor pe care i-a îndemnat ca la rândul lor să o transmită episcopilor şi episcopii preoţilor, puterea de a ierta şi a dezlega păcatele oamenilor. Fără această putere lucrătoare în lume nu este cu putinţă curăţirea şi vindecarea sufletului. În taina Spovedaniei şi fără curăţirea sufletului şi a inimii în care-şi fac sălaş patimile, nu este cu putinţă vederea lui Dumnezeu după cum spune Hristos :,, Fericiţi cei curaţi cu inima că aceia vor vedea pe Dumnezeu,,. Postul Paştelui sau postul nevoinţelor este perioada în care cu precădere ne nevoim pentru curăţirea inimii ajutaţi de harul lui Dumnezeu care se împreună cu voinţa noastră şi care la sfârşitul ostenelilor ne face să exclamăm: ,,Am văzut Lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, aflat-am credinţa cea adevărată nedespărţitei SfinteiTreimi închinându-ne, că Aceasta ne-a mântuit pe noi”.
La finalul conferinţei au fost puse întrebări din partea credincioşilor la care părintele invitat a dat sfaturi duhovniceşti adecvate şi îndrumătoare în urcuşul spre înviere. Conferinţa s-a încheiat cu mulţumirea preotului paroh şi a credincioşilor, subliniindu-se faptul că în perioada Săptămânii a V-a a Postului Mare se va organiza misiunea duhovnicească parohială la a XV-a ediţie care va cuprinde invitaţi de prestigiu, membri ai Sfântului Sinod, şi duhovnici.

A transmis, Student Teolog Breda Mircea

image

image

image

image