ACTIVITATE METODICĂ ÎN ZONA INEU

Sub genericul „Împreună, spre împlinirea lucrărilor Bisericii şi a Şcolii”, preoţi ai comunei Seleuş şi profesori care predau disciplina Religie în unităţi de învăţământ din zona Ineu, au participat miercuri, 13 aprilie 2016, la Şcoala Gimnazială Seleuş, la activitatea metodică propusă de către d-na profesor Adam Melania. Experienţa dânsei, în calitate de profesor care predă religie şi lb. şi literatura română, s-a evidenţiat prin susţinerea unui referat în care a prezentat avantajele unui parteneriat educaţional, iar ca exemplu de bună practică a prezentat materiale realizate şi roade ale proiectului „Învaţă să iubeşti şi să dăruieşti”. Proiectul s-a derulat la nivelul comunei, pe parcursul unui an şcolar, bucurându-se de sprijinul preotului paroh Muţ Ştefăniţă, a d-nei director Truţ Mariana, a Primăriei şi a întregii comunităţi.
Părintele consilier Iustin Popovici a felicitat partenerii implicaţi în aceste activităţi educaţionale, subliniid faptul că trbuie să existe o permanentă colaborare între profesorul de religie, preotul parohiei şi întreaga comunitate, cu scopul de a pune în practică obiective comune-educaţia tinerilor creştini şi ajutorarea aproapelui . Inspectorul şcolar- diac. prof. Florin Sirca a evidenţiat faptul că aceste activităţi sunt o continuare firească a orelor de religie, cu beneficii reale atât pentru iniţiatori, organizatori, cât şi pentru grupul ţintă.

diac. prof. Sirca Florin, inspector şcolar

image

image

image

image